แอคชันแมโค RenameObject

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้RenameObjectแมโครแอคชันเพื่อเปลี่ยนชื่อวัตถุฐานข้อมูลที่ระบุในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access

หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนเป็น RenameObject

หมายเหตุ: แมโครแอคชันนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันRenameObjectมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อใหม่

ชื่อใหม่สำหรับวัตถุฐานข้อมูล ใส่ชื่อวัตถุในกล่องชื่อใหม่ ในหน้าต่างการออกแบบแมโคร นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ชนิดของวัตถุ

ชนิดของวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกตารางแบบสอบถามฟอร์มรายงานแมโครมอดูลData Access Pageมุมมอง ServerไดอะแกรมStored Procedure หรือฟังก์ชัน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อวัตถุที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง อาร์กิวเมนต์นี้

ชื่อเดิม

ชื่อของวัตถุที่จะสามารถเปลี่ยนชื่อ กล่องชื่อเก่า แสดงวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของชนิดที่เลือก ด้วยอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุ ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ว่างอาร์กิวเมนต์นี้นอกจากนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันRenameObjectในแบบฐานข้อมูลไลบรารี, Access แรกค้นหาวัตถุที่มีชื่อนี้ ในฐานข้อมูลไลบรารี จากนั้น ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

ข้อสังเกต

ชื่อใหม่ของวัตถุฐานข้อมูลต้องทำตามข้อตกลงการตั้งชื่อมาตรฐานสำหรับการเข้าถึงวัตถุ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อวัตถุเปิดขึ้น

ถ้าคุณปล่อยให้อาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุและชื่อเก่าว่าง Access เปลี่ยนชื่อวัตถุที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถใช้แอคชันแมโครSelectObjectมีอาร์กิวเมนท์ในบานหน้าต่างนำทางการตั้งค่าเป็นใช่

คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อวัตถุได้ โดยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเปลี่ยนชื่อ และใส่ชื่อใหม่ มีการกระทำRenameObjectคุณไม่จำเป็นต้องเลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทางก่อน และคุณไม่จำเป็นต้องหยุดแมโครให้ใส่ชื่อใหม่

การกระทำนี้แตกต่างจากCopyObjectแมโครแอคชัน ซึ่งสร้างสำเนาของวัตถุภายใต้ชื่อใหม่

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำRenameObjectใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×