แอคชันแมโค QuitAccess

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้QuitAccessแมโครแอคชันเพื่อออกจากAccess แมโครแอคชันQuitAccessยังสามารถระบุค่าใดค่าหนึ่งในหลายตัวเลือกสำหรับการบันทึกวัตถุฐานข้อมูล ก่อนที่จะออกจาก Access

หมายเหตุ: แมโครแอคชันนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชัน Quit เป็น QuitAccess

การตั้งค่า

แอคชันQuitAccessมีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ตัวเลือก

ระบุเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุที่ไม่ได้บันทึกไว้เมื่อคุณออกจาก Access หรือไม่ พร้อมท์ (เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบที่ถามว่า จะบันทึกแต่ละวัตถุ), คลิกบันทึกทั้งหมด (เมื่อต้องการบันทึกวัตถุทั้งหมดโดยไม่ต้องพร้อมท์โดยใช้กล่องโต้ตอบ), หรือจบการทำงาน (เมื่อต้องการจบการทำงานโดยไม่ต้องบันทึกวัตถุใด ๆ) ในกล่องตัวเลือก ในอาร์กิวเมนต์ ของบานหน้าต่างตัวสร้างแมโคร ตามค่าเริ่มต้นคือบันทึกทั้งหมด

ข้อสังเกต

Access ไม่เรียกใช้การกระทำใด ๆ ที่ติดตามการกระทำQuitAccessในแบบแมโคร

คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อออกจาก Access โดยไม่ต้องพร้อมท์จากกล่องโต้ตอบบันทึก โดยใช้คำสั่งเมนูแบบกำหนดเองหรือปุ่มบนแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีฟอร์มหลักที่คุณใช้เพื่อแสดงวัตถุในพื้นที่ทำงานแบบกำหนดเองของคุณ ฟอร์มนี้อาจมีปุ่มQuit ที่เรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันQuitAccessมีอาร์กิวเมนท์ตัวเลือกการตั้งค่าการบันทึกทั้งหมด

ถ้าคุณมีวัตถุที่ไม่ได้บันทึกและพยายามออกจาก Access ใด ๆ กล่องโต้ตอบที่ปรากฏอยู่เดียวกับที่แสดงขึ้นเมื่อคุณใช้พร้อมท์ สำหรับอาร์กิวเมนต์ตัวเลือกของแอคชันQuitAccess

คุณสามารถใช้แอคชันบันทึกในแมโครเพื่อบันทึกวัตถุที่ระบุ โดยไม่ต้องออกจาก Access หรือปิดวัตถุ

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำQuitAccessใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดQuitของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×