แอคชันแมโค MoveAndSizeWindow

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access ถ้าคุณมีชุดเอกสารของคุณตัวเลือกของหน้าต่างการใช้ windows ที่ซ้อนกันแทนการใช้เอกสารในแท็บ คุณสามารถใช้MoveAndSizeWindowแมโครแอคชันเพื่อย้าย หรือปรับขนาดหน้าต่างที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ดูส่วนข้อสังเกต

หมายเหตุ: แมโครแอคชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ windows โค้ดใน Visual Basic Editor สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีผลกับ windows โค้ด ดูหัวข้อคุณสมบัติWindowState

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันMoveSize เป็นMoveAndSizeWindow

หมายเหตุ: แมโครแอคชันMoveAndSizeWindow ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ขวา

วัดตำแหน่งแนวนอนใหม่ของมุมซ้ายบนของหน้าต่าง จากขอบด้านซ้ายของหน้าต่าง ใส่ตำแหน่งในกล่องอาร์กิวเมนต์ด้านขวา

ลูกศรลง

วัดตำแหน่งแนวตั้งใหม่ของมุมซ้ายบนของหน้าต่าง จากขอบด้านบนสุดของหน้าต่าง

ความกว้าง

ความกว้างของหน้าต่างใหม่

ความสูง

ความสูงของหน้าต่างใหม่


ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ ว่างAccess ใช้การตั้งค่าปัจจุบันของหน้าต่าง

คุณต้องใส่ค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่ง

หมายเหตุ: แต่ละการประเมินอยู่ในนิ้วหรือเซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุมของ Windows

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ใช้ windows ซ้อนกันแทนเอกสารในแท็บ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ในส่วนตัวเลือกแอปพลิเคชัน ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร คลิกWindows ที่ซ้อนทับกัน

  4. คลิกตกลง แล้วปิด และเปิดฐานข้อมูล

การกระทำนี้จะเหมือนกับการคลิกย้าย หรือขนาด บนเมนูตัวควบคุม ของหน้าต่าง มีคำสั่งบนเมนู คุณใช้แป้นลูกศรของคีย์บอร์ดเพื่อย้าย หรือปรับขนาดหน้าต่าง แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowคุณป้อนหน่วยการวัดตำแหน่งและขนาดได้โดยตรง คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อย้าย และปรับขนาด windows

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันนี้บนหน้าต่างใดก็ได้ ในมุมมองใดก็

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการย้ายหน้าต่างโดยไม่ต้องปรับขนาด ใส่ค่าสำหรับด้านขวาและลงอาร์กิวเมนต์ แต่ให้ปล่อยให้ความกว้างและความสูงของอาร์กิวเมนต์ที่ว่าง

  • เมื่อต้องการปรับขนาดหน้าต่างโดยไม่ย้าย ใส่ค่าความกว้างและความสูงของอาร์กิวเมนต์ แต่ปล่อยอาร์กิวเมนต์ขวาและลงว่าง

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดMoveSizeของวัตถุDoCmd

ตัวอย่าง

ซิงโครไนซ์ฟอร์ม โดยใช้แมโคร

แมโครแอคชันต่อไปนี้เปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ที่มุมขวาล่างของฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงผลิตภัณฑ์ตู้ปัจจุบัน แสดงการใช้เสียงก้องMsgBox, GoToControl, StopMacro, OpenFormและแอคชันMoveAndSizeWindow นอกจากนี้แสดงการใช้นิพจน์เงื่อนไขกับการกระทำMsgBox, GoToControlและStopMacro แมโครนี้ควรถูกแนบกับปุ่มบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์บนฟอร์มผู้จำหน่าย

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

เสียงก้อง

เสียงก้องบน:ไม่มี

หยุดการปรับปรุงหน้าจอในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

IsNull ([จำหน่าย ID])

MsgBox

ข้อความ: ย้ายไปยังระเบียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณต้องการดู แล้วคลิกปุ่มบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

เตือน:ใช่

ชนิด:ไม่มี

ชื่อ: เลือกผู้จัดจำหน่าย

ถ้าไม่มีจำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงข้อความ

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CompanyName

ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม CompanyName

...

StopMacro

หยุดแมโคร

OpenForm

ชื่อฟอร์ม: รายการผลิตภัณฑ์

มุมมอง:แผ่นข้อมูล

ชื่อตัวกรอง:

เงื่อนไข where: [จำหน่าย ID] = [Forms] [ผู้จำหน่าย] [SupplierID]

โหมดข้อมูล:แบบอ่านอย่างเดียว

โหมดหน้าต่าง:ปกติ

เปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ และแสดงผลิตภัณฑ์ตู้ปัจจุบัน

MoveAndSizeWindow

ขวา: 0.7799"

ลง: 1.8"

จัดตำแหน่งฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ที่ด้านขวาล่างของฟอร์มผู้จำหน่าย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×