แอคชันแมโค MinimizeWindow

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าAccess ถูกกำหนดค่าการใช้ windows ที่ซ้อนกันแทนการใช้เอกสารในแท็บ คุณสามารถใช้MinimizeWindowแมโครแอคชันเพื่อลดหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้ไปแถบชื่อเรื่องขนาดเล็กที่ด้านล่างของหน้าต่างการเข้าถึง

หมายเหตุ: แมโครแอคชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ windows โค้ดใน Visual Basic Editor สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีผลกระทบต่อ windows โค้ด ดูหัวข้อคุณสมบัติWindowState

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อย่อเล็กสุดแมโครแอคชันเพื่อ MinimizeWindow

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน MinimizeWindow ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แมโครแอคชันMinimizeWindowไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันนี้เมื่อต้องการเอาต่างจากหน้าจอขณะออกจากวัตถุเปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อเปิดวัตถุโดยไม่ต้องแสดงหน้าต่าง การแสดงวัตถุ ใช้แมโครแอคชันSelectObjectกับMaximizeWindowหรือRestoreWindowแมโครแอคชัน แมโครแอคชันRestoreWindowคืนค่าหน้าต่างย่อเล็กสุดเป็นขนาดเดิม

แมโครแอคชันMinimizeWindowมีผลเหมือนกับการคลิกปุ่มย่อเล็กสุด ในมุมขวาบนของหน้าต่าง หรือคลิกย่อเล็กสุด บนเมนูตัวควบคุม ของหน้าต่าง

เคล็ดลับ

  • คุณอาจจำเป็นต้องใช้แมโครแอคชันSelectObjectถ้าหน้าต่างที่คุณต้องการลดไม่หน้าต่างที่ใช้งาน

  • เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างนำทาง ใช้แมโครแอคชันSelectObjectด้วยในบานหน้าต่างนำทางอาร์กิวเมนต์ตั้งค่าเป็นใช่และใช้แมโครแอคชันMinimizeWindowแล้ว วัตถุคุณเลือกในแมโครแอคชันSelectObjectวัตถุในฐานข้อมูลก็ได้

  • คุณสามารถซ่อนหน้าต่างที่ใช้งาน ด้วยการคลิกจัดการหน้าต่างนี้ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิกซ่อน แทนที่จะถูกลดเป็นไอคอน หน้าต่างจะมองไม่เห็น ใช้คำสั่งยกเลิกการซ่อน บนเมนูทางเดียวกันเพื่อทำให้หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถใช้แมโครแอคชันRunMenuCommandการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คำสั่งจากแมโคร

  • คุณยังสามารถใช้แมโครแอคชันSetValueเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติการมองเห็นได้ ในฟอร์มการซ่อน หรือแสดงหน้าต่างของฟอร์มนั้น

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันMinimizeWindowใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดย่อเล็กสุดของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×