แอคชันแมโค FindNextRecord

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้FindNextRecordแมโครแอคชันในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เพื่อค้นหาถัดไประเบียน ที่ตรงกับเกณฑ์ ที่ระบุตามแอคชันแมโครFindRecordก่อนหน้าหรือค่าในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน (บนแท็บหน้าแรก คลิกค้นหา ) ได้ คุณสามารถใช้การกระทำFindNextRecordเมื่อต้องการค้นหาระเบียนที่ซ้ำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลื่อน successively ระเบียนทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน FindNextRecord ถูกเปลี่ยนชื่อจาก FindNext เป็นจุดเริ่มต้น FindNextRecord ใน Access 2010

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน FindNextRecord ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

การกระทำFindNextRecordไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ การกระทำFindNextRecordค้นหาระเบียนถัดไปที่ตรงกับเงื่อนไขกำหนดไว้ โดยแอคชันFindRecordหรือ ในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน อาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชันFindRecordจะใช้ร่วมกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน

เมื่อต้องการตั้งค่าเกณฑ์การค้นหา ใช้แอคชันFindRecord โดยปกติ คุณระบุในการแมโครแล้ว ใช้แอคชันFindNextRecordเพื่อค้นหาระเบียนข้อมูลถัดไปที่ตรงกับเงื่อนไขเดียวกัน

ข้อสังเกต

การกระทำนี้มีผลเหมือนกับการใช้ปุ่มค้นหาถัดไป ในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน

หมายเหตุ: แม้ว่าแอคชันFindRecordสอดคล้องกับคำสั่งค้นหา บนแท็บหน้าแรก สำหรับตาราง แบบสอบถาม และฟอร์ม ไม่สอดคล้องลงในการค้นหา คำสั่งบนเมนูแก้ไข ในหน้าต่างโค้ด คุณไม่สามารถใช้แอคชันFindRecordหรือแอคชันFindNextRecordเพื่อค้นหาข้อความในมอดูล

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าเขตข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นอาร์กิวเมนต์ของแอคชันFindRecordใช่คุณอาจต้องการใช้แอคชันGoToControlเพื่อย้ายโฟกัส ไปตัวควบคุม ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณกำลังค้นหาก่อนที่คุณใช้การกระทำFindNextRecord

ถ้าข้อความที่เลือกในขณะนี้จะเหมือนกับการค้นหาข้อความในเวลาของแอคชันในแมโครFindNextRecordการค้นหาเริ่มต้นทันทีหลังส่วนที่เลือก ในเขตข้อมูลเดียวกันเป็นสิ่งที่เลือก และระเบียนเดียวกัน มิฉะนั้น ค้นหาเริ่มต้นที่เริ่มต้นของระเบียนปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาอินสแตนซ์ของเกณฑ์การค้นหาเดียวกันซึ่งอาจปรากฏในระเบียนเดียว

อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณใช้แบบปุ่มคำสั่ง เพื่อเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันFindNextRecordอินสแตนซ์แรกของเกณฑ์การค้นหาจะไม่พบซ้ำ ๆ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลิกปุ่มคำสั่งเอาโฟกัส จากเขตข้อมูลประกอบด้วยค่าตรงกัน การกระทำFindNextRecordจะแล้วเริ่มการค้นหาจากจุดเริ่มต้นของระเบียน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกใช้แมโค โดยใช้เทคนิคที่ไม่ได้เปลี่ยนโฟกัส เช่นแป้นกำหนดในแมโคร AutoKeys หรือกปุ่มแถบมือแบบกำหนดเอง หรืออีกวิธีหนึ่ง ตั้งโฟกัสในแมโครไปยังเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเกณฑ์การค้นหาก่อนที่คุณเรียกใช้แอคชันFindNextRecord

ลักษณะการทำงานเดียวกันก็เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันFindRecordกับอาร์กิวเมนต์แรกที่ค้นหาการตั้งค่าเป็นไม่ใช่

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำFindNextRecordใน Visual Basic for Applications มอดูล ใช้เมธอดFindNextของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×