แอคชันแมโค CloseWindow

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การกระทำCloseWindowเพื่อปิดแท็บเอกสารที่ระบุAccess หรือแท็บเอกสารที่ใช้งานถ้าไม่มีระบุ

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 แมโครแอคชันปิดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นCloseWindow

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน CloseWindow จะไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แมโครแอคชันCloseWindowมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชนิดของวัตถุ

ชนิดของวัตถุที่มีแท็บเอกสารที่คุณต้องการปิด คลิกตารางแบบสอบถามฟอร์มรายงานแมโครมอดูลData Access Pageมุมมอง Serverไดอะแกรมกระบวนเก็บ หรือฟังก์ชัน ในกล่องชนิดของวัตถุ ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร เมื่อต้องการเลือกแท็บเอกสารที่ใช้งาน อาร์กิวเมนต์นี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังปิดมอในVisual Basic Editor คุณต้องใช้มอดูล ในอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุ

ชื่อวัตถุ

ชื่อของวัตถุจะปิด กล่องชื่อวัตถุ แสดงวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของชนิดที่เลือก ด้วยอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุ คลิกวัตถุเพื่อปิด ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ว่างอาร์กิวเมนต์นี้นอกจากนี้

บันทึก

เลือกว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงวัตถุเมื่อถูกปิดอยู่ คลิกใช่ (บันทึกวัตถุ),ไม่ (ปิดวัตถุโดยไม่บันทึก), หรือพร้อมท์ (พร้อมท์ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกวัตถุหรือไม่) เริ่มต้นถูกพร้อมท์

ข้อสังเกต

การกระทำCloseWindowทำงานบนวัตถุฐานข้อมูลที่ผู้ใช้อย่างชัดเจนสามารถเปิดหรือปิดทั้งหมด การกระทำนี้มีผลเหมือนกับการเลือกวัตถุ และปิด โดยคลิกขวาที่แท็บเอกสารของวัตถุแล้วคลิกปิด บนเมนูทางลัด หรือคลิกการปิด ปุ่ม รูปปุ่ม สำหรับวัตถุ

ถ้าอาร์กิวเมนต์บันทึกถูกตั้งค่าการพร้อมท์และวัตถุไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะดำเนินการปิดใช้ กล่องโต้ตอบพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกวัตถุนั้นก่อนปิดแมโคร ถ้าคุณได้ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์เตือนถามไม่ใช่ไม่แสดงในกล่องโต้ตอบ และวัตถุถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำCloseWindowใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดปิดของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×