แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

Word สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินการสร้างจดหมายเวียน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Word จะยอมรับข้อมูลจาก Outlook, Excel และ Access และแหล่งข้อมูลอื่นได้ง่ายๆ เช่น เว็บเพจ ไฟล์ข้อความ OpenDocument และไฟล์ข้อมูลที่มีตัวคั่นที่จัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และถ้าคุณไม่มีแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างข้อมูลใหม่ใน Word ได้

สิ่งสำคัญ: การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีชื่อใดๆ จากตำแหน่งที่ตั้ง HTTP ไม่ได้รับการสนับสนุน บันทึกไฟล์ลงในฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณก่อนที่คุณจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

แหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลตัวอย่างสองสามรายการที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียนใน Word

 • สเปรดชีต Microsoft Excel

  สเปรดชีต Excel จะทำงานได้ดีเหมือนกับแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน ถ้าข้อมูลทั้งหมดได้รับการจัดรูปแบบเป็นอย่างดีและอยู่บนแผ่นเดียวเพื่อให้อ่านได้โดย Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดรูปแบบที่ติดต่อจดหมายเวียนของคุณในสเปรดชีต Excel-2016-for-Windows

 • Microsoft Outlook รายชื่อที่ติดต่อ

  คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ติดต่อได้โดยตรงจากรายชื่อที่ติดต่อ Outlook ของคุณใน Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ที่ติดต่อ Outlook เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

 • Microsoft Office รายการที่อยู่

  คุณสามารถสร้างรายการที่อยู่ Office ทั่วไประหว่างจดหมายเวียน แล้วใช้อีกครั้งในภายหลัง นี่คือวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการสร้างรายการทั่วไปแบบสั้นสำหรับใช้งานในบางครั้ง

 • ไฟล์ข้อมูล Word

  คุณสามารถใช้เอกสาร Word เป็นแหล่งข้อมูล เอกสารควรมีตารางเดียว แถวแรกของตารางต้องมีส่วนหัว และแถวอื่นๆ ต้องมีระเบียนที่คุณต้องการผสาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่ารายการจดหมายเวียนด้วย Word

 • ฐานข้อมูล Microsoft Access

  ด้วย Access คุณสามารถเลือกข้อมูลจากตารางหรือคิวรีใดๆ ที่กำหนดในฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้จดหมายเวียนเพื่อส่งข้อมูล Access ไปยัง Word

 • ไฟล์ข้อความ

  คุณสามารถใช้ไฟล์ข้อความใดๆ ที่มีเขตข้อมูลที่แบ่งเอาไว้ (หรือคั่นเอาไว้) โดยแตะที่อักขระหรือจุลภาค และระเบียนข้อมูลที่แบ่งไว้โดยเครื่องหมายย่อหน้า

ไฟล์ฐานข้อมูลอื่น

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลอื่นสำหรับจดหมายเวียน เมื่อต้องการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ใน Word บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เริ่มจดหมายเวียน ให้เลือก เลือกผู้รับ > ใช้รายการที่มีอยู่

  แหล่งข้อมูลจดหมายเวียน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือก ทรัพยากรใหม่ เพื่อเปิด ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล
 3. ใน ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้เลือกชนิดแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับจดหมายเวียน แล้วเลือก ถัดไป

 4. ทำตามพร้อมท์ใน ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับเอกสารจดหมายเวียนให้เสร็จสิ้น

เมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถสร้าง ป้ายชื่อซองจดหมายจดหมาย และ อีเมล โดยใช้จดหมายเวียน

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกียวกับจดหมายเวียนของ Word ที่เราไม่ได้ตอบไว้ที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรัมชุมชนของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงจดหมายเวียน (หรือฟีเจอร์อื่นๆ) ของ Word หรือไม่ ถ้ามีโปรดไปที่ Word User Voice แล้วแจ้งให้เราทราบ!

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×