แสดง office ในภาษาอังกฤษแทนที่เป็นภาษาจีนหรือเซอร์เบีย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณซื้อพีซีที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ด้วยภาษาที่คุณเลือกให้เป็นภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ Windows ของคุณต่อไปนี้ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office ของคุณ เหล่านั้นอยู่ในภาษาอังกฤษแทนที่เป็นภาษาคุณเลือกสำหรับ Windows เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนในกระบวนงานต่อไปนี้เมื่อต้องการแทนภาษาอังกฤษ

ภาษาของ Windows

ภาษา office

จีน (ดั้งเดิม พิเศษฮ่องกง)

จีน (ดั้งเดิม)

เซอร์เบีย (ละติน เซอร์เบียและมอนเตโกร (เดิม))

เซอร์เบีย (ละติน เซอร์เบีย)

เซอร์เบีย (ซิริลลิก เซอร์เบียและมอนเตโกร (เดิม))

เซอร์เบีย (ซิริลลิก เซอร์เบีย)

แทนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเลือกภาษาของคุณ

 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ Office ทั้งหมด

 2. คลิ กหรือแตะปุ่ม Windowsเริ่มต้น (มุมซ้ายล่างของหน้าจอ)

 3. จากรายการ เลือกแอปทั้งหมด >เครื่องมือ Microsoft Office 2016 >การกำหนดลักษณะภาษา 2016 Office

 4. กล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office 2016 เปิดขึ้น

  ตั้งค่าภาษาใน Office 2016

 5. ภาษาคุณต้องการค้นหาในรายการภาษาที่ใช้แสดง เลือก แล้วคลิก หรือแตะตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

  ไม่เหมือนกับในแผงช่วยภาษา สำหรับภาษา Windows แสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของบทความนี้ เลือกภาษาของ Office เกี่ยวข้อง

 6. คลิกตกลง เพื่อนำการตั้งค่าของคุณ จากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบ

 7. เริ่มแอปพลิเคชัน Office ของคุณ คุณควรเห็นได้ในขณะนี้ในภาษา Office ถูกต้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×