แสดง Office คลิปบอร์ด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การวางรายการสุดท้ายที่คุณคัดลอกหรือตัดเมื่อคุณใช้บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด มีจำนวนรูปและข้อความสุดท้ายที่คุณคัดลอกหรือตัดจำนวนมาก

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิก หน้าแรก จากนั้นคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด ดับเบิลคลิกที่รูปหรือข้อความที่คุณต้องการวาง

การเปิด Office คลิปบอร์ดใน Word 2013

เมื่อต้องการดูสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการบานหน้าต่างงาน ให้คลิก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในบานหน้าต่างงาน Office คลิปบอร์ด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×