แสดง หรือซ่อน ribbon ใน PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Ribbonแสดงการกระทำที่พร้อมใช้งานบนแท็บแต่ละรายการบนหน้าจอของคุณ ในขณะที่ ribbon จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังแก้ไขงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องการย่อเล็กสุด หรือซ่อน ribbon เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าจอเมื่อคุณกำลังอ่าน หรือการรีวิวได้

 • บนแท็บเล็ต Android ความ คุณสามารถแสดง หรือซ่อน ribbon โดยแตะขึ้น และลูกศรลง

  ลูกศรขึ้น

  ลูกศรลง

 • เมื่อต้องการแสดง ribbon บนโทรศัพท์ Android แตะไอคอนที่แก้ไข ไอคอน แก้ไข หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

 • เมื่อต้องการซ่อน ribbon บนโทรศัพท์ Android แตะลูกศรลง ลูกศรลง

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อน ribbon บน iPad แตะที่แท็บใด ๆ (ตัวอย่างเช่น แตะที่หน้าแรก )

 • เมื่อต้องการแสดง ribbon บน iPhone แตะไอคอนที่แก้ไข ไอคอน แก้ไข

 • เมื่อต้องการซ่อน ribbon บน iPhone แตะลูกศรลง ลูกศรลง

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อน ribbon บนแท็บเล็ต Windows เมื่อคุณกำลังแก้ไข แตะที่แท็บใด ๆ (ตัวอย่างเช่น แตะที่หน้าแรก )

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อน ribbon บน Windows phone เมื่อคุณกำลังแก้ไข แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×