แสดง หรือซ่อนแถบเลื่อนใน Office 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณใกล้กับขอบของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก บันทึก หรือ สไลด์ เคอร์เซอร์แนวนอน และแนวตั้งปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนดูเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้มองเห็นได้เสมอแถบเลื่อน คุณสามารถเปิดเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาปรากฏขึ้นในโปรแกรมทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงเมื่อแถบเลื่อนจะมองเห็นได้ในแอปพลิเคชันทั้งหมด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแถบเลื่อน นั้นเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสำหรับทุกแอปพลิเคชันบน Mac ของคุณ ไม่ใช่แค่เพียง Office

  1. บนเมนู Apple เลือกกำหนดลักษณะของระบบ

  2. เลือกทั่วไป

  3. ในส่วนแสดงแถบเลื่อน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×