แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นตารางคือ เส้นจาง ๆ ที่ปรากฏรอบ ๆ เซลล์ พวกเขาจะสามารถใช้เพื่อแยกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำงานกับเส้นตาราง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ตามค่าเริ่มต้น กำลังแสดงเส้นตารางในแผ่นงานที่ใช้สีที่กำหนด โดย Excel ถ้าต้อง คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจง

  • บุคคลมักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel ไม่สามารถกำหนดเองเส้นตารางในลักษณะเดียวที่สามารถเส้นขอบ

  • ถ้าคุณนำไปใช้สีเติมไปยังเซลล์บนแผ่นงานของคุณ คุณจะไม่สามารถดู หรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์สำหรับเซลล์เหล่านั้น เมื่อต้องการดู หรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านี้ คุณต้องเอาสีเติม โปรดจำไว้ที่คุณต้องการเอาออกเติมทั้งหมด ถ้าคุณเพียงแค่เปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บรักษาไว้สีเติม และยังคง เห็นเส้นที่ใช้เพื่อแยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตาราง

  • เส้นตารางเสมอถูกนำไปใช้กับทั้งแผ่นงานหรือสมุดงาน และไม่สามารถใช้กับเซลล์หรือช่วง ถ้าคุณต้องเลือกใช้เส้นรอบ ๆ เซลล์หรือช่วงของเซลล์ คุณควรใช้เส้นขอบแทน หรือนอกเหนือ จาก เส้นตาราง

เลือกทำดังต่อไปนี้

ซ่อนเส้นตาราง

ในบางครั้งข้อมูลบนแผ่นงานของคุณได้ง่ายต่อการอ่านเมื่อถูกซ่อนเส้นตาราง

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

แสดงเส้นตาราง

ถ้าเส้นตารางในแผ่นงานของคุณจะถูกซ่อน คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงอีกครั้ง

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

    หมายเหตุ: เส้นตารางไม่สามารถกำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้าง สี หรือแอตทริบิวต์อื่น ๆ ของเส้นรอบ ๆ เซลล์ ใช้การจัดรูปแบบเส้นขอบ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบเซลล์ออก

ผสาน หรือแยกเซลล์หรือเนื้อหาของเซลล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×