แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงานใน Excel 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นตารางคือ เส้นจาง ๆ ที่ปรากฏรอบ ๆ เซลล์ พวกเขาจะสามารถใช้เพื่อแยกเซลล์ในเวิร์กชีต เมื่อต้องการทำงานกับเส้นตาราง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ตามค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะแสดงบนเวิร์กชีตที่ใช้สีที่กำหนด โดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับแผ่นงานเฉพาะเจาะจง

  • บุคคลมักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel เส้นตารางไม่สามารถกำหนดเองในแบบเดียวกับที่สามารถเส้นขอบ

  • ถ้าคุณใช้สีเติม เซลล์บนแผ่นงานคุณจะไม่สามารถดู หรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์สำหรับเซลล์เหล่านั้น เมื่อต้องการดู หรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านี้ คุณต้องเอาสีเติม โปรดจำไว้ว่า คุณต้องการเอาออกเติมทั้งหมด ถ้าคุณเพียงแค่เปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บรักษาไว้สีเติม และยังคง เห็นเส้นที่ทำหน้าที่เพื่อแยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตาราง

  • เส้นตารางเสมอถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก และไม่สามารถใช้กับเซลล์หรือช่วง ถ้าคุณต้องการเลือกที่จะใช้เส้นรอบ ๆ เซลล์หรือช่วงของเซลล์ คุณควรใช้เส้นขอบแทน หรือนอกเหนือ จาก เส้นตาราง

แสดงเส้นตาราง

  1. เลือกแผ่นงาน

  2. คลิกที่แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

  3. ภายใต้เส้นตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายมุมมอง

ซ่อนเส้นตาราง

  1. เลือกแผ่นงาน

  2. คลิกที่แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

  3. ภายใต้เส้นตาราง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายมุมมอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×