แสดง หรือซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิที่แสดงแกนที่อ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอน และแนวตั้ง ขยายเส้นตารางจากแกนแนวนอน และแนวตั้งใด ๆ ข้ามพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ แสดงเวอร์ชันหลัก และรองหน่วย เส้นตารางจัดชิดกับเครื่องหมายขีดเวอร์ชันหลัก และรองบนแกนเมื่อ tickmarks จะแสดง คุณไม่สามารถแสดงเส้นตารางสำหรับชนิดของแผนภูมิที่ไม่แสดงแกน เช่นแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

แผนภูมิที่แสดงเส้นตารางแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก

เส้นตารางแนวนอนของ1   

เส้นตารางแนวตั้ง2   

เส้นตารางความลึก3   

แสดงเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิเส้นตาราง

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่เส้นตาราง และ แล้ว คลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแต่ละตัวเลือกการแสดงตัวอย่างการแสดงเส้นตาราง

  เลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ ตัวอย่าง หากแผนภูมิของคุณมีแผนภูมิสามมิติ คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางลึก และถ้าแผนภูมิของคุณมีในแกนนอนทุติยภูมิคุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวตั้ง และแนวนอนทุติยภูมิ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่เส้นตาราง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่เส้นตารางที่คุณต้องการซ่อน คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแต่ละตัวเลือกเพื่อแสดงตัวอย่างการแสดงเส้นตาราง

  เลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หรืออีกวิธีหนึ่ง เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวตั้ง หรือแนวนอนที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน Excel 2013

พิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

แสดงเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิเส้นตาราง

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • สำหรับเส้นแนวนอน คลิกเส้นแนวนอนหลัก นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นแนวนอนรอง คลิกเส้นแนวนอนทุติยภูมิ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนนอนรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มหรือเอาการแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ

  • สำหรับเส้นแนวตั้ง คลิกเส้นแนวตั้งหลัก นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นแนวตั้งรอง คลิกเส้นแนวตั้งทุติยภูมิ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงในแกนแนวตั้งทุติยภูมิเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มหรือเอาตัวแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ

  • สำหรับเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ คลิกเส้นตารางลึก นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • คลิกเส้นแนวนอนหลักเส้นแนวตั้งหลัก หรือเส้นตารางแกนลึก (บนแผนภูมิสามมิติ), แล้ว คลิ กไม่มี

  • คลิกเส้นแนวนอนรอง หรือเส้นแนวตั้งรอง แล้ว คลิ กไม่มี

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อแผนภูมิมีแกนทุติยภูมิแนวนอน หรือแนวตั้ง

  • เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวตั้ง หรือแนวนอนที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

พิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×