แสดง หรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมดใน Word 2016 สำหรับ Mac เอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรกหรือวาดตาราง Word จะเพิ่มเส้นขอบเซลล์สีดำที่พิมพ์ออกมาพร้อมเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณ เอาเส้นขอบออก คุณอาจต้องการให้แสดงเส้นตารางของตารางเพื่อให้คุณสามารถเห็นตำแหน่งของแต่ละเซลล์ได้ เส้นตารางแตกต่างจากเส้นขอบตารางตรงที่เส้นตารางจะไม่พิมพ์ออกมาพร้อมเอกสาร

เมื่อคุณแสดงหรือซ่อนเส้นตาราง จะมีผลกับตารางทั้งหมดในเอกสารของคุณ คุณไม่สามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางของบางตารางเท่านั้น

  1. คลิกในตาราง

  2. คลิก แสดงเส้นตาราง ในแท็บ เค้าโครง (ถัดจากแท็บ ออกแบบตาราง)

    ดูเส้นตาราง ถูกเน้นบนแท็บ แทรก

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

การเอาเส้นขอบของตารางออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×