แสดง หรือซ่อนวงกลมรอบข้อมูลไม่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตรวจสอบข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อความ และป้องกันไม่ให้มีรายการที่ไม่ถูกต้องเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลในเซลล์ได้โดยตรงเท่านั้น ตรวจสอบข้อความจะไม่ปรากฏ และสามารถใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลในเซลล์ โดยการคัดลอกหรือเติม สูตรในเซลล์คำนวณผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือแมโคร การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องในเซลล์

วงกลมสีแดงรอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องการตรวจสอบแผ่นงานของคุณสำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อาจทำให้เกิดการคำนวณที่ไม่ถูกต้องหรือผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถระบุเซลล์ที่ มีการตรวจสอบข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการแสดงวงกลมสีแดงรอบเหล่านั้นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย และปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เซลล์ที่ไม่ถูกต้องของวงกลม

ซ่อนวงกลมตรวจสอบ

เซลล์ที่ไม่ถูกต้องของวงกลม

  1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการตรวจสอบข้อมูล แล้ว คลิ กข้อมูลไม่ถูกต้องของวงกลม

    รูป Ribbon ของ Excel

Microsoft Office Excel แสดงวงกลมสีแดงรอบ ๆ เซลล์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เซลล์ทั้งหมดที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลของพวกเขาจะอยู่ในวงกลม รวมถึงค่าที่ถูกพิมพ์ คัด ลอก หรือใส่ข้อมูลในเซลล์ คำนวณ ด้วยสูตร หรือใส่ โดยแมโคร

ด้านบนของหน้า

ซ่อนวงกลมตรวจสอบ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาวงกลมจากเซลล์เดียว ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในเซลล์

  • บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการตรวจสอบข้อมูล แล้ว คลิ กล้างวงกลมมาตรวจสอบ

    รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×