แสดง หรือซ่อนรูปขนาดย่อของสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าคุณกำลังแก้ไขสไลด์ในบานหน้าต่างสไลด์ การทำงานกับรูปขนาดย่อของสไลด์ หรือสร้างเค้าร่างสำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายขยายพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถแสดง หรือ ซ่อน หรือจำกัดขอบเขต หรือ ขยาย บานหน้าต่างที่ประกอบด้วยมุมมองรูปขนาดย่อของสไลด์ของคุณ

แสดง หรือเพิ่มขนาดของรูปขนาดย่อของสไลด์

เมื่อถูกซ่อนรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย หรือตำแหน่ง narrowed ทำต่อไปนี้เพื่อแสดง หรือขยายเหล่านั้น:

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ชี้ไปที่แถบตัวแยกระหว่างบานหน้าต่างสไลด์และรูปขนาดย่อ นั้นแล้ว ลากแถบตัวแยกไปทางขวา

  ลากแถบตัวแยก

  ถ้า รูปขนาดย่อถูกซ่อนอยู่คุณจะเห็นเมนูรูปขนาดย่อ ยุบ คลิกเพื่อแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์อีกครั้ง

  เมนูรูปขนาดย่อยุบ

ซ่อน หรือลดขนาดของรูปขนาดย่อของสไลด์

เมื่อต้องการขยายพื้นที่แก้ไขของคุณในบานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถซ่อน หรือจำกัดขอบเขตรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ลากแถบตัวแยกไปทางด้านซ้ายจน กระทั่งรูปขนาดย่อของสไลด์มีขนาดคุณต้อง หรือจะถูกซ่อนทั้งหมด

  ลากแถบตัวแยก

แสดง หรือขยายแท็บสไลด์หรือเค้าร่าง

เมื่อถูกซ่อนบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณ หรือตำแหน่ง narrowed ทำต่อไปนี้เพื่อแสดง หรือขยายนั้น:

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในมุมมองปกติ ชี้ไปที่แถบตัวแยกระหว่างบานหน้าต่างสไลด์และบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ นั้นแล้ว ลากแถบตัวแยกทางด้านขวา

  แสดงหรือขยายบานหน้าต่าง

  หมายเหตุ: ถ้าบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณจะถูกซ่อน ขอบของแถบตัวแยกจะปรากฏทางด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม และคุณสามารถลากชื่อตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2

ซ่อน หรือจำกัดแท็บสไลด์หรือเค้าร่าง

เมื่อต้องการขยายพื้นที่แก้ไขของคุณในบานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถซ่อน หรือจำกัดบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณ

เมื่อบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณจะแสดง หรือซ้อนทับบานหน้าต่างสไลด์ระดับขนาดใหญ่ ทำต่อไปนี้เพื่อซ่อน หรือแคบ:

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในมุมมองปกติ คลิกตัวx ที่มุมบนด้านขวาของบานหน้าต่างเพื่อซ่อน หรือชี้ไปที่แถบตัวแยกระหว่างบานหน้าต่างสไลด์และบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ นั้นแล้ว ลากแถบตัวแยกไปทางด้านซ้าย

  ซ่อนหรือลดบานหน้าต่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×