แสดง หรือซ่อนรายการหรือระดับในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการ ปรับเค้าโครงของรายงาน PivotTable หรือ PivotChart คุณสามารถแสดง หรือซ่อนรายการหรือระดับในป้ายชื่อแถวหรือป้ายชื่อคอลัมน์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดง หรือซ่อนรายการในรายงาน PivotTable

แสดง หรือซ่อนระดับในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

แสดง หรือซ่อนรายการในรายงาน PivotTable

คุณสามารถซ่อนรายการที่เฉพาะเจาะจงในป้ายชื่อแถวหรือป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อช่วยให้คุณขจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากรายงาน PivotTable ของคุณ การซ่อนข้อมูลในป้ายชื่อแถวหรือป้ายชื่อคอลัมน์เอาข้อมูลจากรายงาน แต่ข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ในรายการดรอปดาวน์สำหรับป้ายชื่อ

  1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อน

  2. คลิกขวาส่วนที่เลือก ชี้ไปที่ตัวกรอง แล้ว คลิ กซ่อนรายการที่เลือก หรือเก็บเฉพาะรายการที่เลือก

  3. ถ้ารายการถูกซ่อนอยู่ และคุณต้องการแสดงรายการเหล่านั้น คลิกขวารายการที่เกี่ยวข้อง ชี้ไปที่ตัวกรอง แล้ว คลิ กล้างตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

แสดง หรือซ่อนระดับในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

คุณยังสามารถซ่อนระดับที่คุณไม่ต้องการดูในรายงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการซ่อนระดับรัฐ/จังหวัดเนื่องจากประเทศ/ภูมิภาคที่คุณกำลังวิเคราะห์ไม่มีข้อมูลสำหรับสถานะหรือจังหวัด และคุณต้องการทำให้รายงานอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถซ่อนระดับระหว่างระดับสูงสุด และต่ำสุดของลำดับชั้นที่มี Online Analytical Processing (OLAP) สามารถซ่อนทุกระดับของลำดับชั้นตลอดเวลายก เว้นว่าเป็นเพียงระดับพร้อมใช้งาน (ลำดับชั้นแบบหนึ่งระดับ) หรือยก เว้นว่าเป็นระดับเฉพาะที่ไม่ได้ถูกซ่อนไว้

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP

  1. เลือกชุดเขตข้อมูลหรือข้อมูลในลำดับชั้นของมิติในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อนระดับ

  2. คลิกขวาที่ชุดเขตข้อมูลหรือข้อมูล ชี้ไปที่ระดับแสดง/ซ่อน แล้ว คลิ กแสดงเขตข้อมูลทั้งหมดซ่อนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือระดับเฉพาะเจาะจงในลำดับชั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×