แสดง หรือซ่อนผลรวมย่อยและผลรวมใน PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้าง PivotTableที่แสดงจำนวนค่า ผลรวมย่อยและผลรวมปรากฏโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถซ่อน

ผลรวมทั้งหมดและผลรวมย่อยของ PivotTable

แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ออกแบบ

 2. คลิกออกแบบ >ผลรวมย่อย และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ปุ่มผลรวมย่อย บนแท็บดีไซน์

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการที่ถูกกรองในยอดรวมได้ ด้วยการคลิกผลรวมถึงรายการที่ถูกกรอง คลิกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน คุณจะพบตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผลรวมและรายการที่ถูกกรองบนแท็บผลรวม & ตัวกรอง ในกล่องตัวเลือก PivotTable (วิเคราะห์> ตัวเลือก )

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ออกแบบ

 2. คลิกออกแบบ >ผลรวมทั้งหมด และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ปุ่มผลรวมทั้งหมด บนแท็บดีไซน์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงผลรวมสำหรับแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมด ยกเลิกเลือกกล่องแสดงผลรวมสำหรับแถว หรือแสดงผลรวมสำหรับคอลัมน์ทั้งหมด บนแท็บผลรวม & ตัวกรอง ที่อยู่ในกล่องตัวเลือก PivotTable (วิเคราะห์> ตัวเลือก )

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable ใน 2016 Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของแผ่นงาน

กรองข้อมูลใน PivotTable ใน Excel 2016

กลุ่มหรือ ungroup ข้อมูลในรายงาน PivotTable

ปิดเวลาที่จัดกลุ่มใน Pivottable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×