แสดง หรือซ่อนค่าในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ เช่นเงินเดือนของพนักงาน คุณสามารถซ่อนค่าของเซลล์เหล่านั้นได้ โดยใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ให้เลือกทำดังนี้

ซ่อนค่าในเซลล์

เมื่อคุณซ่อนค่าในเซลล์ เซลล์ปรากฏเป็นค่าว่าง อย่างไรก็ตาม แถบสูตรยังคงประกอบด้วยค่า

  1. เลือกเซลล์

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ แล้ว คลิ กแท็บตัวเลข

  3. ภายใต้ประเภท คลิกกำหนดเอง

  4. ในกล่องชนิด พิมพ์;;; (นั่นคือ สามเครื่องหมายอัฒภาคในแถว), แล้ว คลิกตกลง

แสดงค่าของเซลล์ที่ซ่อนอยู่

  1. เลือกเซลล์

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ แล้ว คลิ กแท็บตัวเลข

  3. ภายใต้ประเภท คลิกทั่วไป (หรือใด ๆ ที่เหมาะสมวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่แบบกำหนดเอง ), นั้นแล้ว คลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

ป้องกันสมุดงานหรือแผ่นงาน (2016)

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ป้องกันแผ่นงาน (2011)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×