แผนภูมิ

แสดง หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล

แสดง หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

คุณยังสามารถแสดงตารางช้อมูลสำหรับแผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิแท่ง ตารางข้อมูลจะแสดงค่าที่แสดงอยู่ในแผนภูมิในตารางที่ด้านล่างของแผนภูมิ ตารางข้อมูลยังสามารถมีคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

แสดงคำอธิบายแผนภูมิ

 1. เลือกแผนภูมิ จากนั้น เลือกเครื่องหมายบวก

 2. เลือกคำอธิบายแผนภูมิและเลือกลูกศรถัดจากนั้น

 3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏในแผนภูมิของคุณ

 4. เลือกแกนทุติยภูมิสำหรับชุดข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดง

 5. เลือกลูกศรดรอปดาวน์ และเลือกบรรทัด

 6. เลือก ตกลง

ซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

 1. เลือกคำอธิบายแผนภูมิเมื่อต้องการซ่อน

 2. กด Delete

แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อคุณต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือกการแสดง คำอธิบายแผนภูมิจะถูกย้าย และ พื้นที่การลงจุด จะปรับเปลี่ยนเพื่อจัดพื้นที่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อนตารางข้อมูล

 1. คลิกแผนภูมิของแผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิแท่งที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อนตารางข้อมูล

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ตารางข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตารางข้อมูล ให้คลิก แสดงตารางข้อมูล หรือ แสดงตารางข้อมูลที่คีย์คำอธิบายแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการซ่อนตารางข้อมูล ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาตารางข้อมูลออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาร่ตารางข้อมูล แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกตารางข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณแสดงคำอธิบายแผนภูมิอยู่แล้ว คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

หมายเหตุ: ในแผนภูมิแท่งและแผนภูมิที่แสดงวันที่ แกน ตารางข้อมูลจะไม่แนบกับแกนแนวนอนของแผนภูมิ แต่จะอยู่ทางด้านล่างของแกนและจัดชิดแผนภูมิ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×