แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดง หรือซ่อนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีเป็นหรือแทนที่จะลบ เมื่อคุณซ่อนคอลัมน์ นั้นไม่มีผลกับคอลัมน์หรือข้อมูลในคอลัมน์ ตเช่นเดียวได้ถ้าคุณลบออก เมื่อต้องการนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ คุณสามารถเพียงแสดงนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มSharePoint นักออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์เป็นอย่างน้อย

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อ บนหน้า หรือ ในการเปิด ใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี

  แท็บไลบรารีและเรียกดูบน ribbon
 3. ในกลุ่มจัดการมุมมอง คลิกปรับเปลี่ยนมุมมอง

  แท็บออนไลน์ Ribbon ไลบรารี SharePoint ที่ปรับเปลี่ยนตัวเลือกมุมมอง
 4. ในส่วนคอลัมน์ เลือก หรือล้างกล่องภายใต้หัวเรื่องที่แสดง อยู่ถัดจากคอลัมน์คุณต้องการแสดง หรือซ่อน

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกคอลัมน์
 5. คลิกตกลง เพื่อบันทึก

ต้องการเพิ่ม หรือลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการหรือไลบรารี ดูที่การสร้างคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการลบคอลัมน์และข้อมูลจากรายการหรือไลบรารี ดูลบคอลัมน์จากรายการหรือไลบรารี

จำเป็นต้องเปลี่ยนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์จากรายการหรือไลบรารี ดูเปลี่ยนคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

จัดการรายการหรือไลบรารีที่ มีหลายรายการ

ดูจัดการรายการและไลบรารีที่ มีหลายรายการสำหรับขั้นตอนในการจัดการรายการหรือไลบรารีที่ มีหลายรายการ

สร้าง หรือลบรายการบนหน้า

เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงในหน้าหรือไซต์ ดูที่การสร้างรายการใน SharePoint เมื่อต้องการลบรายการออกจากหน้าหรือไซต์ ดูลบรายการจาก SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×