แสดง ซ่อน และดูโค้ดเขตข้อมูลสำเนาลับ (สำเนาลับถึง)

แสดง ซ่อน และดูโค้ดเขตข้อมูลสำเนาลับ (สำเนาลับถึง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มชื่อของผู้รับลงในกล่องสำเนาลับถึง (สำเนาลับ) ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณระบุ วิธีนี้ซ่อนชื่อของผู้รับสำเนาลับถึงผู้รับรายอื่น ๆ ของข้อความ

ค้นหา และเปิดใช้งานสำเนาลับถึง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานกล่องสำเนาลับถึงปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณสร้างข้อความจนกว่าจะถูกปิดใช้งาน

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก แล้ว คลิ กสำเนาลับถึง

  สำหรับพีซี

  เมื่อต้องการเปิดกล่องสำเนาลับถึง เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก และในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล เลือกสำเนาลับถึง

  สำหรับ Mac

  เมื่อต้องการเปิดกล่องสำเนาลับถึง เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก คลิ กสำเนาลับถึง
 2. ในกล่องสำเนาลับถึง เพิ่มผู้รับ เรียบเรียงข้อความ และเลือกส่ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปิดใช้งานสำเนาลับถึง

คุณสามารถปิดกล่องสำเนาลับถึงสำหรับข้อความในอนาคตเมื่อใดก็

 • สร้างข้อความอีเมลใหม่ เลือกตัวเลือก >สำเนาลับถึง

  สำหรับพีซี

  เมื่อต้องการเปิดกล่องสำเนาลับถึง เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก และในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล เลือกสำเนาลับถึง

  สำหรับ Mac

  เมื่อต้องการเปิดกล่องสำเนาลับถึง เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก คลิ กสำเนาลับถึง

  หมายเหตุ: สีพื้นหลังแยกความแตกต่างระหว่างปุ่มสำเนาลับถึงถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน พื้นหลังสีเข้มหมายความว่า ปุ่มถูกเปิดใช้งาน และพื้นหลัง light หมายความว่า จะถูกปิดใช้งานอยู่

ดูผู้รับสำเนาลับถึง

ถ้าคุณเป็นผู้รับข้อความอีเมล คุณไม่สามารถดูว่า ผู้ส่งที่เพิ่มผู้รับสำเนาลับถึง เฉพาะผู้ส่งของข้อความที่สามารถมองเห็นชื่อของผู้รับสำเนาลับถึงโดยการเปิดข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งไป ที่ทั้งหมดถูกส่งข้อความจะถูกเก็บไว้ตามค่าเริ่มต้น

 1. ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง เปิดข้อความที่คุณส่ง

 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน ดูส่วนหัวของข้อความ

  สำหรับพีซี

  ในโฟลเดอร์ที่ถูกส่ง เลือกข้อความที่จะดูผู้รับสำเนาลับถึง และถ้าจำเป็น เลือกลูกศรขยายเพื่อแสดงส่วนหัวของข้อความทั้งหมด

  เคล็ดลับ: 

  • + สัญลักษณ์ระบุว่า มีผู้รับเพิ่มเติม ในสกรีนช็อต ตัวอย่างเช่น+11สัญญาณมีผู้รับ 11 ที่แสดงอยู่ในกล่องสำเนาลับถึงเพิ่มเติม

  • เลือก เลือกเพื่อขยายส่วนหัวของข้อความ เพื่อขยาย (เปิด) ที่คุณกำลังส่วนหัวของข้อความ และเลือก เลือกที่จะยุบส่วนหัวของข้อความ ที่จะยุบส่วนหัว (ปิด)

  สำหรับ Mac

  ดูผู้รับสำเนาลับถึงในโฟลเดอร์ที่ถูกส่ง

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้ามีผู้รับเพิ่มเติม คุณจะเห็นจำนวนผู้รับและเพิ่มเติม ในสกรีนช็อต ตัวอย่างเช่น11 เพิ่มเติมสัญญาณมีผู้รับ 11 ที่แสดงอยู่ในกล่องสำเนาลับถึงเพิ่มเติม

  • คลิกเพิ่มเติม เพื่อขยาย (เปิด) ที่คุณกำลังส่วนหัวของข้อความ

 • Pave วิธี    ก่อนที่คุณเพิ่มชื่อของผู้รับต้องลงในกล่องสำเนาลับถึง ในข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับจะรอรับข้อความของคุณ บุคคลนั้นอาจจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนในการสร้างคุณเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย (หรือปลอดภัยผู้รับ ถ้าชื่อของคุณจะอยู่ในกล่องถึง ของข้อความ)

  เหตุใดจึงนี้จำเป็น ใช้สำเนาลับถึงคือ เทคนิคโปรดของ spammers ดังนั้น ตัวกรองอีเมลขยะมากมายตั้งค่าสถานะข้อความที่ใช้กล่องสำเนาลับถึง เป็นอีเมลขยะ ดังนั้น ถ้าผู้รับของคุณได้เพิ่มชื่อของคุณเพื่อรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ในMicrosoft Outlook ข้อความของคุณอาจตรงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะหรือสิ่งที่เทียบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองอีเมลขยะใน Outlook ดูเพิ่มชื่อของอีเมลขยะอีเมลของรายการตัวกรอง

 • คิดก่อนที่คุณรวมรายชื่อการแจกจ่ายในกล่องสำเนาลับถึง   จะถูก inconvenienced บุคคลที่ใช้กฎการเรียงลำดับอีเมของพวกเขาลงในโฟลเดอร์ถ้าคุณรายชื่อของรายการการแจกจ่ายในกล่องสำเนาลับถึง เนื่องจากกฎของพวกเขาขึ้นอยู่กับชื่อของรายการการแจกจ่ายที่ถูกในกล่องกล่องถึง หรือสำเนาถึง ข้อความของคุณจะไม่ได้เรียงลำดับตามกฎของพวกเขา

 • ขีดจำกัดของคุณทราบ    ผู้ให้บริการอีเมจำนวนมากตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับจำนวนของชื่อที่สามารถถูกรวมอยู่ในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง ในข้อความ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจจำกัดแต่ละข้อความสูงสุดของที่อยู่อีเม 100 ถ้ามีกระจายเหล่านี้ที่อยู่ระหว่างถึงสำเนาถึง และกล่องสำเนาลับถึง โปรดจำไว้ว่า ชื่อในกล่องสำเนาลับถึง จะนับจำนวนสูงสุดของคุณทั้งหมด ขอให้ผู้ให้บริการอีเมลของเกี่ยวกับนโยบายสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • เก็บรายชื่อผู้รับที่เป็นส่วนตัว    สำเนาลับถึงสามารถช่วยให้คุณสามารถ respectful ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยรักษาจุดในลูปโดยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขา ตัวอย่าง ถ้าคุณส่งข้อความประกาศงานไปยังบุคคลหลายคน คุณอาจต้องการใช้สำเนาลับถึงเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะตัวของ seekers งานอาจเกิดขึ้นเป็นส่วนตัว

  เคล็ดลับ: ให้พิจารณาใช้จดหมายเวียนในMicrosoft Office Word 2007 เป็นทางเลือกสำเนาลับถึง ด้วยจดหมายเวียน คุณสามารถส่งข้อความอีเมลเดียวกันไปยังผู้รับแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็ว จดหมายเวียนให้คุณสามารถทำการส่งจดหมายจำนวนมาก มีเพียงหนึ่งชื่อในกล่องถึง ของข้อความ

 • ช่วยให้การสนทนาที่ผ่านไปชอบ curb    ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ใช้สำเนาลับถึงสำหรับรายชื่อการแจกจ่าย หรือชื่อจำนวนมากจะมีประโยชน์มากดังกล่าว

  สมมติว่า คุณส่งข้อความ ด้วยจำนวนบุคคลที่แสดงอยู่ในกล่องถึง ขนาดใหญ่ เริ่มการอภิปรายที่มีส่วนร่วมไป และทุกคนต้องการให้มีความคิดเห็น จำนวนของข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้รับจำนวนมากตอบกลับ ด้วย sentiment "โปรดหยุดตอบกลับทั้งหมดข้อความนี้" ปัญหาได้ว่า เมื่อพวกเขาทำสิ่งนี้ พวกเขาคลิกตอบกลับทั้งหมด วิธีหนึ่งในการใช้ตัวเลือกตอบกลับทั้งหมด curb คือการ ตอบกลับ และใส่ชื่อของรายการการแจกจ่ายในกล่องสำเนาลับถึง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกตอบกลับ ใส่เฉพาะชื่อของคุณในกล่องถึง ย้ายรายชื่อการแจกจ่ายไปยังกล่องสำเนาลับถึง และเขียนข้อความคล้ายกับต่อไปนี้:

  "ฉันขอบคุณสำหรับความคิดของบุคคลบนปัญหานี้ ถ้าคุณได้เพิ่มเติมข้อคิดเห็น โปรดตอบกลับกับฉันได้โดยตรง (ฉันมีวางรายการแจกแจงแบบนี้ในกล่องสำเนาลับถึง เพื่อตัดลงบนข้อความตอบกลับการทั้งหมด)"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังส่งข้อความไปยังคนอื่น ๆ ที่ใช้ Outlook คุณสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาโดยใช้ตัวเลือกการตอบกลับทั้งหมด หมดเลยก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อความอีเมลที่ใช้ตอบกลับทั้งหมดหรือส่งต่อ

 • ลดสแปม    แม้ว่าอีเมลของคนที่ส่งอีเมลขยะ หรือป้องกันสแปมอาจต้องการใช้สำเนาลับถึง พวกเขาจะไม่เช่นนั้นถ้าคุณใช้งาน ถ้าคุณซ่อนชื่อของผู้รับ โดยแสดงรายชื่อในกล่องสำเนาลับถึง ไม่มีใครจะไม่สามารถคัดลอกที่อยู่อีเมลของผู้รับจากข้อความของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ลบการ สำเนาถึง สำเนาลับถึงที่แนะนำ หรือผู้รับ

หยุดการแนะนำผู้รับในถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึงกล่อง

ซ่อนชื่อผู้รับ โดยใช้สำเนา (สำเนาลับถึง) ใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×