แสดง ซ่อน และดูเขตข้อมูลผู้รับสำเนาลับถึง (Bcc)

แสดง ซ่อน และดูเขตข้อมูลผู้รับสำเนาลับถึง (Bcc)

ถ้าคุณเพิ่มชื่อของผู้รับลงในกล่อง Bcc (สำเนาลับถึง) ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับที่คุณระบุ ผู้รับที่ถูกเพิ่มลงในกล่อง สำเนาลับถึง จะไม่แสดงให้ผู้รับที่ได้รับข้อความรายอื่นเห็น

ค้นหาและเปิด สำเนาลับถึง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานกล่อง สำเนาลับถึง แล้ว กล่องนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเขียนข้อความ จนกว่าคุณจะปิด

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ เลือกแท็บ ตัวเลือก > แล้วคลิก สำเนาลับถึง

  สำหรับพีซี

  เมื่อต้องการเปิดกล่อง Bcc ให้เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก แล้วคลิก Bcc ในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล

  สำหรับ Mac

  เมื่อต้องการเปิดกล่อง Bcc ให้เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก แล้วคลิก Bcc
 2. ในกล่อง สำเนาลับถึง ให้เพิ่มผู้รับ เขียนข้อความ แล้วเลือก ส่ง เมื่อทำเสร็จแล้ว

ปิดสำเนาลับถึง

คุณสามารถปิดกล่อง สำเนาลับถึง สำหรับข้อความในอนาคตได้ตลอดเวลา

 • สร้างข้อความอีเมลใหม่ เลือก ตัวเลือก > สำเนาลับถึง

  สำหรับพีซี

  เมื่อต้องการเปิดกล่อง Bcc ให้เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก แล้วคลิก Bcc ในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล

  สำหรับ Mac

  เมื่อต้องการเปิดกล่อง Bcc ให้เปิดข้อความใหม่ เลือกแท็บตัวเลือก แล้วคลิก Bcc

  หมายเหตุ: สีพื้นหลังจะแสดงข้อแตกต่างเมื่อเปิดหรือปิดปุ่ม สำเนาลับถึง พื้นหลังมืดหมายความว่าปุ่มเปิดอยู่ ส่วนพื้นหลังสว่างหมายความว่าปุ่มปิดอยู่

ดูผู้รับ สำเนาลับถึง

ถ้าคุณเป็นผู้รับข้อความ คุณจะไม่เห็นว่าผู้ส่งเพิ่มผู้รับ สำเนาลับถึง หรือไม่ ผู้ส่งข้อความเท่านั้นที่สามารถมองเห็นชื่อของผู้รับ สำเนาลับถึง โดยการเปิดข้อความในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ที่ข้อความที่ส่งทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ตามค่าเริ่มต้น

 1. ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ให้เปิดข้อความที่คุณส่ง

 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้ดูส่วนหัวของข้อความ

  สำหรับพีซี

  ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว เลือกข้อความเพื่อดูผู้รับ Bcc และหากจำเป็น เลือกลูกศรขยายเพื่อแสดงหัวเรื่องข้อความแบบเต็ม

  เคล็ดลับ: 

  • สัญลักษณ์ + ระบุว่ามีผู้รับเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ในสกรีนช็อต สัญลักษณ์ +11 หมายความว่ามีผู้รับเพิ่มเติม 11 รายในกล่อง สำเนาลับถึง

  • เลือก เลือกขยายหัวเรื่องข้อความ เพื่อขยาย (เปิด) ส่วนหัวของข้อความของคุณ แล้วเลือก เลือกยุบหัวเรื่องข้อความ เพื่อยุบ (ปิด) ส่วนหัว

  สำหรับ Mac

  การดูผู้รับ Bcc ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้ามีผู้รับเพิ่มเติม คุณจะเห็นจำนวนผู้รับและเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ในสกรีนช็อต สัญลักษณ์ อีก 11 หมายความว่ามีผู้รับเพิ่มเติม 11 รายในกล่อง สำเนาลับถึง

  • คลิก เพิ่มเติม เพื่อขยาย (เปิด) ส่วนหัวของข้อความของคุณ

 • สร้างเส้นทาง    ก่อนที่คุณจะเพิ่มชื่อของผู้รับลงในกล่อง สำเนาลับถึง ในข้อความ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับกำลังรอข้อความของคุณ บุคคลนั้นอาจต้องใช้หลายขั้นตอนเพื่อระบุว่าคุณเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย (หรือผู้รับที่ปลอดภัย ถ้าชื่อของคุณอยู่ในกล่อง ถึง ของข้อความ)

  ทำไมจึงจำเป็น การใช้ สำเนาลับถึง คือเทคนิคยอดนิยมของผู้ส่งสแปม ดังนั้น ตัวกรองอีเมลขยะมากมายจะตั้งสถานะข้อความที่ใช้กล่อง สำเนาลับถึง เป็นอีเมลขยะ ดังนั้น ถ้าผู้รับของคุณไม่ได้เพิ่มชื่อของคุณลงใน รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ใน Microsoft Outlook ข้อความของคุณอาจถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะหรือตำแหน่งอื่นที่คล้ายกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองอีเมลขยะใน Outlook ให้ดู เพิ่มชื่อลงในรายการตัวกรองอีเมลขยะ

 • คิดก่อนที่คุณจะใส่รายชื่อการแจกจ่ายในกล่อง สำเนาลับถึง    บุคคลที่ใช้กฎในการจัดเรียงอีเมลของพวกเขาให้เป็นโฟลเดอร์จะพบกับความยากลำบาก ถ้าคุณใส่ชื่อของรายชื่อการแจกจ่ายในกล่อง สำเนาลับถึง เนื่องจากบทบาทของพวกเขาขึ้นอยู่กับชื่อของรายชื่อการแจกจ่ายที่อยู่ในกล่อง ถึง หรือกล่อง สำเนาถึง ข้อความของคุณจะไม่ถูกจัดเรียงตามกฎของพวกเขา

 • รู้ข้อจำกัดของคุณ    ผู้ให้บริการอีเมลจำนวนมากจะตั้งข้อจำกัดสำหรับจำนวนชื่อที่สามารถใส่ในกล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง ในข้อความ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจจำกัดแต่ละข้อความไว้สูงสุดที่ 100 ที่อยู่อีเมล ถ้าที่อยู่เหล่านี้กระจายอยู่ในกล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง ให้จำไว้ว่าชื่อในกล่อง สำเนาลับถึง จะถูกนับรวมอยู่ในข้อจำกัดของคุณ สอบถามผู้ให้บริการอีเมลของคุณเกี่ยวกับนโยบายสำหรับบัญชีของคุณ

 • เก็บรายชื่อผู้รับให้เป็นแบบส่วนบุคคล    สำเนาลับถึง สามารถช่วยให้คุณเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยการให้พวกเขาอยู่ในการติดต่อโดยไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณส่งประกาศงานไปยังบุคคลหลายคน คุณอาจต้องการใช้สำเนาลับถึงเพื่อเก็บข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ

  เคล็ดลับ: พิจารณาใช้จดหมายเวียนใน Microsoft Office Word 2007 เป็นทางเลือกหนึ่งของ สำเนาลับถึง เมื่อใช้จดหมายเวียน คุณจะสามารถส่งข้อความอีเมลเดียวกันถึงผู้ใช้แต่ละรายได้ จดหมายเวียนจะทำให้คุณสามารถทำการส่งจดหมายจำนวนมากด้วยชื่อเดียวในกล่อง ถึง ของข้อความ

 • ช่วยควบคุมการสนทนาที่ออกนอกประเด็น    นี่คือสถานการณ์ที่การใช้ สำเนาลับถึง สำหรับรายชื่อที่ติดต่อหรือชื่อจำนวนมากอาจมีประโยชน์

  สมมติว่าคุณส่งข้อความถึงผู้คนจำนวนมากในกล่อง ถึง การสนทนาเริ่มน่าสนใจ และทุกคนต้องการแสดงความคิดเห็น จำนวนข้อความเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้รับจำนวนมากตอบกลับด้วยข้อความ “โปรดหยุดตอบกลับข้อความนี้” ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทำเช่นนี้ พวกเขาคลิก ตอบกลับทั้งหมด วิธีหนึ่งในการควบคุมการใช้ตัวเลือก ตอบกลับทั้งหมด คือการตอบกลับและใส่ชื่อของรายชื่อการแจกจ่ายในกล่อง สำเนาลับถึง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิก ตอบกลับ ให้เฉพาะชื่อของคุณในกล่อง ถึง ย้ายรายชื่อการแจกจ่ายไปยังกล่อง สำเนาลับถึง แล้วเขียนข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  ความคิด “ฉันเห็นคุณค่าของผู้คน” เกี่ยวกับปัญหานี้ ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดตอบกลับถึงเราโดยตรง (ฉันใส่รายชื่อการแจกจ่ายนี้ในกล่อง สำเนาลับถึง เพื่อตัดข้อความ ตอบกลับทั้งหมด)”

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณส่งข้อความถึงบุคคลอื่นที่ใช้ Outlook คุณสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้ตัวเลือก ตอบกลับทั้งหมด ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อความอีเมลใช้ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 • ลดสแปม    แม้ว่าบุคคลที่ส่งอีเมลขยะหรือสแปมมักจะใช้ สำเนาลับถึง แต่พวกเขาอาจไม่ชอบถ้าคุณใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณซ่อนชื่อของผู้รับโดยการใส่ในกล่อง สำเนาลับถึง จะไม่มีใครสามารถคัดลอกที่อยู่อีเมลของผู้รับจากข้อความของคุณได้

ดูเพิ่มเติม

จัดการผู้รับที่แนะนำในกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง ด้วยการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×