แสดงในเว็บเพจ โฟลเดอร์ หรือไฟล์บนหน้า SharePoint แบบคลาสสิก

แสดงในเว็บเพจ โฟลเดอร์ หรือไฟล์บนหน้า SharePoint แบบคลาสสิก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part ตัวแสดงหน้าเพื่อแสดงเป็นเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์บนหน้า SharePoint แบบคลาสสิก คุณใส่ไฮเปอร์ลิงก์ ไฟล์เส้นทาง หรือเส้นทางโฟลเดอร์เพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหา

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าได้เฉพาะในเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

 • การแสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าเพื่อแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • แหล่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นรายการโปรดในส่วนสรุปข่าวโดยเฉพาะของหน้า SharePoint

 • รายการของไฟล์กลุ่มงานที่กำลังใช้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูเป็นประจำ

 • เอกสารหรือสเปรดชีตที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการแก้ไขหน้า อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ของสมาชิกในกลุ่ม Designer สำหรับไซต์นั้น

 1. บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part เพื่อ เลือกแก้ไข ในมุมบนขวาของหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  แก้ไขลิงก์

 2. เลือกแท็บ แทรก แล้วเลือก Web Part

  Web Part

 3. ภายใต้ประเภท เลือกประเภท เช่นสื่อและเนื้อหา เลือก web part เช่น Web Part ตัวแสดงหน้า นั้นแล้ว เลือกเพิ่ม

  เพิ่ม Web Part

 4. เมื่อคุณแก้ไขหน้าเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

 • ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าหน้า Web Part ตัวแสดง ก่อนที่คุณบันทึกการแก้ไขของคุณ เลือกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

คุณสมบัติของ Web Part ปรากฏในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสามารถใช้คำอธิบายต่อไปนี้เพื่อช่วยในการกำหนดค่าคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web PartWeb Part:

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

กลุ่ม เว็บเพจ, โฟลเดอร์ หรือ ไฟล์

การระบุชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงเว็บเพจเป็นเนื้อหาของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า ตัวเลือกนี้จะใส่ Hypertext Transfer Protocol (http://) ในกล่องข้อความ การลิงก์ โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • โฟลเดอร์     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์

 • ไฟล์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเนื้อหาของไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากหรือเปิดข้างใน Web Part ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดไฟล์สนับสนุนการเปิดใช้งานไฟล์นั้นแบบอินไลน์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ลิงก์

ระบุไฮเปอร์ลิงก์ โฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า:

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก เว็บเพจ คุณจะต้องใส่ไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้อง โพรโทคอลไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางไฟล์ได้

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก โฟลเดอร์ คุณจะต้องใส่โฟลเดอร์ในเครื่องหรือบนเครือข่ายที่ถูกต้อง การแสดงโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก ไฟล์ คุณต้องใส่เส้นทางไฟล์ที่ถูกต้อง การแสดงไฟล์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer คุณยังสามารถเลือก เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ได้ด้วย

Web Part จะแชร์คุณสมบัติทั่วไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของ Web Part ได้ในบานหน้าต่างเครื่องมือ

หมายเหตุ:  คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ปรากฏในเอกสารในส่วนนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

 • Web part สำหรับนักพัฒนาสามารถเลือกไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ นอกจากนี้ Web part สำหรับนักพัฒนาสามารถสร้าง และแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติแบบกำหนดเองเหล่านี้อาจไม่แสดงรายการอยู่ในส่วนลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง หรือขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบ จะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่า Web Part จะมองเห็นได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดหน้า ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และจะมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ต่อหลังชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

โซน

ระบุโซนของหน้าที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนบนหน้าจะไม่แสดงในรายการ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณเลือกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุ คำแนะนำบนหน้าจอ ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูล วิธีใช้ เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูล วิธีใช้ จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณเลือกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ

โหมดเลส จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 คูณ 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 คูณ 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ผู้ชมเป้าหมาย

คุณสามารถระบุผู้ชมได้โดยใช้กลุ่ม SharePoint รายชื่อการแจกจ่าย กลุ่มการรักษาความปลอดภัย หรือผู้ชมส่วนกลาง Web Part จะปรากฏกับเฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกของผู้ชมที่คุณระบุที่นี่เท่านั้น

เนื้อหามีการเชื่อมโยงของ Web Part ตัวแสดงหน้าถูกแยกออกจากเนื้อหาอื่น ๆ บนหน้า โดยองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML Web Part ตัวแสดงหน้าแสดงเนื้อหาจากส่วนเหลือของหน้าแบบอะซิงโครนัส นั่นหมายความว่า คุณสามารถดู และใช้การเชื่อมโยงเกิด ใช้เวลานานเพื่อส่งกลับเนื้อหา Web Part อื่น ๆ บนหน้า

องค์ประกอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบ HTML ใดๆ ที่แสดงเป็นเนื้อหาใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้านั้นจะไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบ HTML อื่นๆ บนหน้า ตัวอย่างเช่น หน้าอาจมีองค์ประกอบ FORM ของ HTML อยู่แล้ว และหน้าอาจแสดงได้อย่างไม่ถูกต้องถ้าเนื้อหาที่มีการลิงก์ยังมีองค์ประกอบ FORM ของ HTML ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าเพื่อแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • แหล่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นรายการโปรดในส่วนสรุปข่าวโดยเฉพาะของหน้า SharePoint

 • รายการของไฟล์กลุ่มงานที่กำลังใช้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูเป็นประจำ

 • เอกสารหรือสเปรดชีตที่ใช้บ่อย

เนื้อหามีการเชื่อมโยงของ Web Part ตัวแสดงหน้าถูกแยกออกจากเนื้อหาอื่น ๆ บนหน้า โดยใช้องค์ประกอบ IFRAME ของ HTML องค์ประกอบนี้ทำให้แน่ใจว่า องค์ประกอบ HTML ใด ๆ ที่จะแสดงเป็นเนื้อหาใน Web Part ตัวแสดงหน้า ไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบอื่น ๆ HTML บนหน้า ตัวอย่างเช่น หน้าอาจประกอบด้วยองค์ประกอบฟอร์ม HTML และหน้าจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องถ้าเนื้อหามีการเชื่อมโยงยังประกอบด้วยองค์ประกอบฟอร์ม HTML ที่ไม่ได้อยู่ภายในองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าจะไม่แสดงเนื้อหาพร้อมกับส่วนที่เหลือของหน้า ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดูและใช้ Web Part อื่นบนหน้าได้ถ้าลิงก์ใช้เวลานานในการส่งกลับเนื้อหา

เมื่อต้องการแก้ไขหน้า อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ของสมาชิกในกลุ่ม Designer สำหรับไซต์นั้น

 1. ออกจากหน้า บน ribbon ให้คลิกแท็บหน้า แล้ว คลิกคำสั่งแก้ไข
  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนหน้าในตำแหน่งที่คุณต้อง การเพิ่ม Web Part คลิกที่แท็บแทรก แล้ว คลิกWeb Part เพิ่มเติม
  คลิก Web Part เพิ่มเติม

 3. ภายใต้ประเภท เลือกประเภท เช่นสื่อและเนื้อหา เลือก Web Part ที่คุณต้องการเพิ่มลงในหน้า เช่นตัวแก้ไขเนื้อหา แล้ว คลิกเพิ่ม
  กล่องโต้ตอบ Web Part เพิ่มเติม

  เมื่อคุณเลือก Web Part จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Web Part ออก

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขหน้าแล้ว ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: 

  • ในSharePoint Foundation 2010 ตัวแสดงหน้า Web Part อยู่ในประเภทสื่อและเนื้อหา

  • ในMicrosoft SharePoint Server 2010 ตัวแสดงหน้า Web Part อยู่ในประเภทการเขียน

เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของตัวแสดงหน้า Web part

 • ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าตัวแสดงหน้า Web Part ในตัวแสดงหน้า Web Part คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ชี้ไป Web Part คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

คุณสมบัติของ Web Part ปรากฏในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสามารถใช้คำอธิบายต่อไปนี้เพื่อช่วยในการกำหนดค่าคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

กลุ่ม เว็บเพจ, โฟลเดอร์ หรือ ไฟล์

การระบุชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงเว็บเพจเป็นเนื้อหาของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า ตัวเลือกนี้จะใส่ Hypertext Transfer Protocol (http://) ในกล่องข้อความ การลิงก์ โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • โฟลเดอร์     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์

 • ไฟล์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเนื้อหาของไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากหรือเปิดข้างใน Web Part ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดไฟล์สนับสนุนการเปิดใช้งานไฟล์นั้นแบบอินไลน์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ลิงก์

ระบุไฮเปอร์ลิงก์ โฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า:

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก เว็บเพจ คุณจะต้องใส่ไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้อง โพรโทคอลไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางไฟล์ได้

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก โฟลเดอร์ คุณจะต้องใส่โฟลเดอร์ในเครื่องหรือบนเครือข่ายที่ถูกต้อง การแสดงโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

 • ถ้าคุณเลือกไฟล์ เวอร์ชันก่อนหน้าในส่วนนี้ คุณต้องใส่เส้นทางไฟล์ที่ถูกต้อง แสดงไฟล์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer คุณยังสามารถคลิเรียกดู เพื่อระบุไฟล์

Web Part แชร์ชุดทั่วไปของคุณสมบัติที่ควบคุมลักษณะปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part

หมายเหตุ:  คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ปรากฏในเอกสารในส่วนนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • Web part สำหรับนักพัฒนาสามารถเลือกไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ นอกจากนี้ Web part สำหรับนักพัฒนาสามารถสร้าง และแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติแบบกำหนดเองเหล่านี้อาจไม่แสดงรายการอยู่ในส่วนลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง หรือขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบ จะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่า Web Part จะมองเห็นได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดหน้า ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และจะมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ต่อหลังชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหาของ Web Part หรือไม่ ตัวอย่าง อาหรับคือ ภาษาแบบขวาไปซ้าย ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ ภาษายุโรปส่วนใหญ่เป็นภาษาจากซ้ายไปขวา ตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของ Web Part ทั้งหมด

โซน

ระบุโซนของหน้าที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าจะไม่ปรากฏในรายการถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part หรือไม่ ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกที่ชื่อเรื่อง Web Part

คำอธิบาย

ระบุ คำแนะนำบนหน้าจอ ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part หรือไม่ ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกวิธีใช้ คำสั่งบนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ

 2. โหมดเลส จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 3. นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 คูณ 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 คูณ 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×