แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างโฟลเดอร์แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดในOutlook ถ้าบานหน้าต่างโฟลเดอร์ถูกย่อเล็กสุด คุณจะไม่สามารถดูโฟลเดอร์ของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีการดูโฟลเดอร์ทั้งหมดในOutlook

 1. ขยายบานหน้าต่างโฟลเดอร์เพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมด โดยการตั้งค่ามุมมองบานหน้าต่างโฟลเดอร์ และคลิกมุมมอง >บานหน้าต่างโฟลเดอร์

 2. คลิกปกติ

  บนเมนู บานหน้าต่างโฟลเดอร์ มีการเลือก ปกติ อยู่

  เคล็ดลับ: คลิกย่อเล็กสุด เพื่อลดในบานหน้าต่างโฟลเดอร์หรือปิด การเอาออกจากหน้าจอ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีOutlook จัดเรียงโฟลเดอร์ โดยคลิกที่บานหน้าต่างโฟลเดอร์ >ตัวเลือก ได้

วิธีอื่น

บางครั้งบานหน้าต่างโฟลเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจจะย่อเล็กสุด หรือ ในบางครั้งคุณอาจต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของกล่องจดหมายเข้าของคุณ และซ่อนบานหน้าต่างโฟลเดอร์ชั่วคราว ถ้าบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของคุณถูกย่อเล็กสุด นี่คือวิธีอื่นเมื่อต้องการดูได้

 1. คลิกลูกศรที่ด้านบนของบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของคุณเพื่อแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมด

  ลูกศรขยาย บานหน้าต่างโฟลเดอร์
 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างโฟลเดอร์ไว้ และมีOutlook แสดงโฟลเดอร์ครั้งที่คุณเปิดเอกสาร คลิกไอคอนหมุดยึด ไอคอนหมุดยึด นี้มีขั้นตอนด้านบนผลลัพธ์เดียวกัน

เคล็ดลับ: โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยยังมีไอคอนอยู่ถัดจากเหล่านั้น ซึ่งขยาย และย่อหน้ามุมมองโฟลเดอร์ย่อย คลิกไอคอนเพื่อแสดงโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ สำหรับโฟลเดอร์นั้น

คลิกลูกศรเพื่อแสดงโฟลเดอร์ย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×