แสดงและพิมพ์สูตร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผลลัพธ์ของสูตรจะแสดงในเซลล์เวิร์กชีต ในขณะที่จะเห็นสูตรในแถบสูตรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ แสดงสูตรในเซลล์ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร ตรวจหาข้อผิดพลาด หรือพิมพ์สูตรที่แสดงอยู่

ด้วยการกดคีย์บอร์ดบางแป้นพร้อมกัน คุณจะสามารถเห็นสูตรได้แทนที่จะเห็นผลลัพธ์ของสูตรในเวิร์กชีต

สูตรที่เห็นได้ในเวิร์กชีต Excel

แสดงสูตรทั้งหมดในเซลล์ทั้งหมด

เมื่อต้องการแสดงสูตรในเซลล์ทั้งหมดให้กด CTRL+` (เครื่องหมายอันเล็กๆ นั่นคือแป้นเครื่องหมายตัวกำกับเสียงเกรฟ) เมื่อสูตรสามารถมองเห็นได้ ให้พิมพ์เวิร์กชีตของคุณตามปกติ

เมื่อต้องการสลับกลับไปเพื่อแสดงผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์ทั้งหมดให้กด CTRL+` อีกครั้ง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณมีปัญหาในการหาแป้นเครื่องหมายตัวกำกับเสียงเกรฟ (`) แป้นนี้มักอยู่ที่มุมบนซ้ายของคีย์บอร์ด แต่ไม่เสมอไป ถ้าคุณหาบนแป้นนั้นไม่พบ คุณก็ยังสามารถแสดงและซ่อนสูตรได้โดยไปที่แท็บ สูตร แล้วคลิก แสดงสูตร เมื่อต้องการสลับกลับไปยังมุมมองมาตรฐาน ให้คลิกปุ่มนั้นอีกครั้ง

แสดงสูตรเซลล์เดียว

ขั้นตอนด้านบนสำหรับทุกเซลล์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับเซลล์เดียว หรือเลือกเซลล์ จะนำไปใช้กับแผ่นงานทั้งหมด บางคนแก้ไขชั่วคราวนี้ ด้วยการพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวเดียวก่อนสูตรในเซลล์ ตัวอย่าง ' =SUM(1+2+3)

ยังคง ไม่เห็นสูตรได้อย่างไร

ในบางครั้งบุคคลมีแถบสูตรปิด หรือ ในบางครั้งป้องกันแผ่นงานจากการแสดงสูตร ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการแสดงแถบสูตร คลิ มุมมอง แท็บ แล้ว คลิกเพื่อเลือกแบบ แถบสูตร กล่องกาเครื่องหมาย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการขยายแถบสูตรเพื่อแสดงสูตรเพิ่มเติม กด CONTROL + SHIFT + U

 2. ถ้าขั้นตอนด้านบนไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานถูกเปิดใช้งานเพื่อแสดงสูตร เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้เขียน คลิกมุมมอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะ บนมุมมองของ Excel  

  3. ภายใต้แสดงในเวิร์กบุ๊ก เลือกกล่องกาเครื่องหมายสูตร

   ตั้งค่านี้นำไปใช้กับแผ่นงานที่คุณกำลังดูเท่านั้น

 3. ถ้าคุณยังคงไม่เห็นสูตรสำหรับเซลล์ ลองยกเลิกการป้องกันแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  บนแบบ ตรวจทาน แท็บ คลิก ยกเลิกป้องกันแผ่นงาน หรือ ยกเลิกป้องกันบุ๊ก แล้ว พิมพ์รหัสผ่านถ้าจำเป็น

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้เขียน คลิกมุมมอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะ บนมุมมองของ Excel  

 3. ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสูตร แล้ว คลิ กตกลง

  ตั้งค่านี้นำไปใช้กับแผ่นงานที่คุณกำลังดูเท่านั้น

  หมายเหตุ: เมื่อตัวเลือกในการแสดงสูตรถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถสลับระหว่างการดูค่าและสูตรที่ทำให้เกิดค่า โดยการกดควบคุม + ' (เกรฟ) ได้

 4. ถ้าคุณยังคงไม่เห็นสูตรสำหรับเซลล์ ลองยกเลิกการป้องกันแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกเวิร์กบุ๊ก แล้ว พิมพ์รหัสผ่านถ้าจำเป็น

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ข้อคิดเห็น

ล็อกเซลล์เพื่อป้องกันเซลล์ (2016)

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×