แสดงแท็บนักพัฒนา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แท็บ นักพัฒนา จะไม่แสดงขึ้นบน Ribbon แต่คุณสามารถเพิ่มแท็บนี้ได้ เมื่อคุณต้องการทำงานหรือใช้งานสิ่งต่อไปนี้

 • เขียนแมโคร

 • เรียกใช้แมโครที่คุณได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

 • ใช้คำสั่ง XML

 • ใช้ตัวควบคุม ActiveX

 • สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้กับโปรแกรม Microsoft Office

 • ใช้ตัวควบคุมฟอร์มใน Microsoft Excel

 • ทำงานกับ ShapeSheet ใน Microsoft Visio

 • สร้างรูปร่างและสเตนซิลใหม่ใน Microsoft Visio

หลังจากที่คุณแสดงแท็บแล้ว แท็บจะยังคงมองเห็นได้ตลอด เว้นแต่คุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ออก หรือติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ใหม่

แสดงแท็บนักพัฒนาในแอปพลิเคชัน Office ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 4. ภายใต้กำหนด Ribbon เอง และภายใต้แท็บหลัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา

ด้านบนของหน้า

แสดงแท็บนักพัฒนาใน Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel, PowerPoint หรือตัวเลือกWord

 2. คลิกเป็นที่นิยม นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

  หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

แสดงแท็บนักพัฒนาใน Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บอื่น ๆ คลิกตัวเลือกขั้นสูง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

ทำงานในโหมดนักพัฒนาใน Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บขั้นสูง ภายใต้ตัวเลือกขั้นสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำงานในโหมดนักพัฒนา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×