แสดงแท็บนักพัฒนาใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แท็บนักพัฒนา จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเพิ่มลงใน ribbon เมื่อคุณต้องการทำต่อไปนี้:

  • เขียนแมโคร

  • เรียกใช้แมโครที่คุณได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

  • ใช้ตัวควบคุม ActiveX

  • สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้กับโปรแกรม Microsoft Office

  • เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ตลอดจนกล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ กล่องคำสั่งผสม

  • สร้างฟอร์มเพื่อแชร์กับผู้ใช้อื่น

แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิกมุมมอง

  3. ภายใต้Ribbon เลือกกล่องแสดงแท็บนักพัฒนา

หลังจากที่คุณแสดงแท็บแล้ว แท็บจะยังคงมองเห็นได้ตลอด เว้นแต่คุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ออก หรือติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×