แสดงเฉพาะตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขที่ระบุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลองพูด หน่วยวัดความปลอดภัยทั่วไป คุณต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขสี่ล่าสุดของรหัส หรือหมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขอื่น ๆ และแทนส่วนเหลือของตัวเลข ด้วยเครื่องหมายดอกจัน ว่าตัวเลขในเซลล์ของคุณถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ ตัวเลข หรือจัดรูปแบบหมายเลขประกันสังคมพิเศษ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเดียวกัน เมื่อต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขสี่ล่าสุดของหมายเลขระบุ ใช้ CONCATENATE ขวา และฟังก์ชัน REPT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

Type

Data

หมายเลขประกันสังคม

555 55 5555

หมายเลขบัตรเครดิต

5555-5555-5555-5555

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= CONCATENATE("***-**-", RIGHT(B2,4))

รวมตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขประกันสังคมกับ " *** - ** -" สตริงข้อความ (*** - ** -5555)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B3,4))

ทำซ้ำ " *** -" สตริงข้อความสามเวลา และรวมกับผลลัพธ์ w(***-***-***-5555) ของตัวเลขหลักสุดท้ายสี่ของบัตรเครดิต

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ในตัวอย่าง คุณควรซ่อนคอลัมน์ B และป้องกันแผ่นงานเพื่อให้ไม่สามารถดูข้อมูลต้นฉบับ

รายละเอียดฟังก์ชัน

CONCATENATE

ขวา RIGHTB

REPT

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×