แสดงเครื่องมือเพื่อแปลข้อความ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือการอ้างอิง  แท็บ เครื่องมืออ้างอิง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนคำที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนข้อความที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่าง การแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายภาษาใน Office

Excel

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือการอ้างอิง  แท็บ เครื่องมืออ้างอิง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนคำที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนข้อความที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่าง การแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายภาษาใน Office

PowerPoint

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือการอ้างอิง  แท็บ เครื่องมืออ้างอิง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนคำที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนข้อความที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่าง การแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายภาษาใน Office

Outlook

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. ในเมนู มุมมอง ใต้แถบเครื่องมือ คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนคำที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น ในกล่อง คำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ป้อนข้อความที่คุณต้องการแปล แล้วกดปุ่ม RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่าง การแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายภาษาใน Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×