แสดงเครื่องมือเพื่อแปลข้อความ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกแสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ  

 2. คลิกแท็บเครื่องมือการอ้างอิง แท็บ เครื่องมืออ้างอิง  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษาบนเมนูป็อปอัพจากและไปยังให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่คำที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่างการแปลให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่างการแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

Excel

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกแสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ  

 2. คลิกแท็บเครื่องมือการอ้างอิง แท็บ เครื่องมืออ้างอิง  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษาบนเมนูป็อปอัพจากและไปยังให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่คำที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่างการแปลให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่างการแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

PowerPoint

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกแสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ  

 2. คลิกแท็บเครื่องมือการอ้างอิง แท็บ เครื่องมืออ้างอิง  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษาบนเมนูป็อปอัพจากและไปยังให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่คำที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่างการแปลให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่างการแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

Outlook

คุณสามารถใช้เครื่องมือการอ้างอิงใน Office for Mac เพื่อแปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น หรือเพื่อค้นหาคำในพจนานุกรมสองภาษา

สิ่งสำคัญ: Office ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

 1. ในเมนู มุมมอง ใต้แถบเครื่องมือ คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ค้นหาคำแปลของคำในพจนานุกรมสองภาษา

ในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษาบนเมนูป็อปอัพจากและไปยังให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่คำที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลพจนานุกรมจะปรากฏในบานหน้าต่างพจนานุกรมสองภาษา

แปลข้อความที่เลือก

ในบานหน้าต่างการแปลให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคำหรือวลี  กล่อง คำหรือวลี ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการแปลแล้วกด RETURN การแปลจะปรากฏในบานหน้าต่างการแปล

แปลทั้งเอกสาร

ในบานหน้าต่าง การแปล บนเมนูป็อปอัพ จาก และ เป็น เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้น คลิก แปลเอกสารนี้ และในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ การแปลจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×