แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้งใน Word เพื่อจัดแนวข้อความ กราฟิก ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ในเอกสารของคุณได้ ไม่บรรทัดแนวนอนจะปรากฏเฉพาะในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

 • เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัน บนแท็บ มุมมอง ให้เลือกกล่อง ไม้บรรทัด เมื่อต้องการซ่อนไม้บรรทัด ให้ล้างกล่อง ไม้บรรทัด

  ตัวเลือก ไม้บรรทัด ถูกเน้นบนแท็บ มุมมอง

  ไม้บรรทัดแนวนอนแสดงใน เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และ มุมมอง ร่าง ไม้บรรทัดแนวตั้งแสดงในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เท่านั้น

 • ถ้าไม้บรรทัดแนวตั้งไม่ปรากฎ โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้ายังคงไม่ปรากฏ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้ไม้บรรทัด บนเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ > มุมมอง (ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร) จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ มุมมอง กาเครื่องหมายในกล่อง ไม้บรรทัดแนวตั้ง

  ไม้บรรทัดแนวตั้งถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ มุมมอง

เปลี่ยนหน่วยของการวัด

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดที่แสดงบนไม้บรรทัด โดยทำตามนี้:

 1. บนเมนู Wordคลิก การกำหนดลักษณะ > ทั่วไป (ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร

 2. ใน การแสดงหน่วยวัดในหน่วยของ ให้เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการดูไม้บรรทัด บนเมนู มุมมอง คลิก ไม้บรรทัด

 • เมื่อต้องการซ่อนไม้บรรทัดบนเมนู มุมมอง นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ไม้บรรทัด

เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดเฉพาะเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือไม้บรรทัด ทำต่อไปนี้:

 1. บน มุมมอง นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ไม้บรรทัด

 2. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร คลิก ทั่วไป แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนไม้บรรทัดอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×