แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

Word

คุณสามารถลากแถบเลื่อนแนวตั้งขึ้นและลงเพื่อดูส่วนต่างๆ ของเอกสารที่มองไม่เห็นในขณะนี้ คุณสามารถลากแถบเลื่อนแนวนอนไปทางซ้ายและขวาได้ด้วยเช่นกัน หรือคุณสามารถซ่อนแถบเลื่อนถ้าคุณต้องการแสดงเอกสารมากขึ้น ตามค่าเริ่มต้น แถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้งจะแสดงอยู่ การตั้งค่าจะนำไปใช้กับเอกสาร Word ใหม่ทั้งหมด

ให้เลือกทำดังนี้

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อนแนวตั้ง

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง  มุมมองปุ่ม การกำหนดลักษณะ

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อนแนวตั้ง ที่อยู่ภายใต้ หน้าต่าง

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อนแนวนอน

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง  มุมมองปุ่ม การกำหนดลักษณะ

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อนแนวนอน ที่อยู่ภายใต้ หน้าต่าง

ดูเพิ่มเติม

กำหนด Ribbon และแถบเครื่องมือ

Excel

คุณสามารถลากแถบเลื่อนแนวตั้งขึ้นและลงเพื่อดูส่วนต่างๆ ของเอกสารที่มองไม่เห็นในขณะนี้ คุณสามารถลากแถบเลื่อนแนวนอนไปทางซ้ายและขวาได้ด้วยเช่นกัน หรือคุณสามารถซ่อนแถบเลื่อนถ้าคุณต้องการแสดงเอกสารมากขึ้น ตามค่าเริ่มต้น แถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้งจะแสดงอยู่ การตั้งค่าจะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน แต่ไม่ใช้กับเวิร์กบุ๊กใหม่

ให้เลือกทำดังนี้

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อนแนวตั้ง

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก มุมมอง  มุมมองปุ่ม การกำหนดลักษณะ

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง ที่อยู่ภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่าง

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อนแนวนอน

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก มุมมอง  มุมมองปุ่ม การกำหนดลักษณะ

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวนอน ที่อยู่ภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่าง

ดูเพิ่มเติม

กำหนด Ribbon และแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×