แสดงหรือซ่อนแถบข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบข้อความแสดงการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย งานเวิร์กโฟลว์ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เอกสาร และข้อความนโยบาย ในกรณีดังกล่าว แถบข้อความปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณ มีข้อมูลสำคัญนี้ คุณสามารถซ่อนแถบข้อความ นั้นแล้ว ดูในภายหลัง

แถบข้อความ

แสดงหรือซ่อนแถบข้อความ

ดำเนินดังต่อไปนี้ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้

Word, Excel หรือ PowerPoint

  • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ

    หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อมีไม่มีรายการแถบข้อความปัจจุบัน

Access

  • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×