แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำให้อ่านข้อมูลในแผนภูมิที่แสดงแกนได้ง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง แนวตารางจะขยายออกจากแกนแนวนอนและแนวตั้งไปยัง พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางความลึกในแผนภูมิสามมิติ ซึ่งจะแสดงทั้งหน่วยหลักและหน่วยรอง เส้นตารางจะจัดชิดกับเครื่องหมายหลักและเครื่องหมายรองบนแกนเมื่อมีการแสดงเครื่องหมาย คุณไม่สามารถแสดงเส้นตารางสำหรับชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกน เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

แผนภูมิที่แสดงเส้นตารางแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก

1    เส้นตารางแนวนอน

2    เส้นตารางแนวตั้ง

3    เส้นตารางแนวลึก

แสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิของคุณเป็นแผนภูมิสามมิติ คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวลึก และถ้าแผนภูมิของคุณมีแกนแนวนอนรอง คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวนอนและแนวตั้งรอง

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการซ่อน คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หรือ ให้เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

แสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอน ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอนรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวนอนรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้ง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้งรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวตั้งรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางความลึกบนแผนภูมิสามมิติ ให้คลิก เส้นตารางความลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติที่แท้จริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนหลักเส้นตารางแนวตั้งหลัก หรือ เส้นตารางแนวลึก (บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง หรือ เส้นตารางแนวตั้งรอง แล้วคลิก ไม่มี

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิมีแกนแนวนอนหรือแนวตั้งรองเท่านั้น

  • เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×