แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำให้อ่านข้อมูลในแผนภูมิที่แสดงแกนได้ง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง แนวตารางจะขยายออกจากแกนแนวนอนและแนวตั้งไปยัง พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางความลึกในแผนภูมิสามมิติ ซึ่งจะแสดงทั้งหน่วยหลักและหน่วยรอง เส้นตารางจะจัดชิดกับเครื่องหมายหลักและเครื่องหมายรองบนแกนเมื่อมีการแสดงเครื่องหมาย คุณไม่สามารถแสดงเส้นตารางสำหรับชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกน เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

แผนภูมิที่แสดงเส้นตารางแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก

1    เส้นตารางแนวนอน

2    เส้นตารางแนวตั้ง

3    เส้นตารางแนวลึก

แสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิของคุณเป็นแผนภูมิสามมิติ คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวลึก และถ้าแผนภูมิของคุณมีแกนแนวนอนรอง คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวนอนและแนวตั้งรอง

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการซ่อน คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หรือ ให้เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

แสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอน ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอนรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวนอนรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้ง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้งรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวตั้งรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางความลึกบนแผนภูมิสามมิติ ให้คลิก เส้นตารางความลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติที่แท้จริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนหลักเส้นตารางแนวตั้งหลัก หรือ เส้นตารางแนวลึก (บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง หรือ เส้นตารางแนวตั้งรอง แล้วคลิก ไม่มี

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิมีแกนแนวนอนหรือแนวตั้งรองเท่านั้น

  • เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างเส้นตารางใน Word และ PowerPoint

เพิ่มหรือจัดรูปแบบเส้นตาราง

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกนำไปใช้กับ Word 2016 for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > เส้นตาราง

 4. เลือกแกนที่คุณต้องนำเส้นตารางไปใช้หรือคลิก ตัวเลือกเส้นตารางเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นตารางหลัก คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของเส้น เพิ่มลูกศร และนำเอฟเฟ็กต์เงา แสง และขอบจางไปใช้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางตัวเลือกสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกนำไปใช้กับ Word for Mac 2011 เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตาราง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางอย่างสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกนำไปใช้กับ Word for Mac 2011 เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบเส้นตาราง จากนั้นคลิก ตัวเลือกเส้นตาราง

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 4. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก เส้นเงา หรือ ขอบเรืองแสงขอบนุ่ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×