แสดงหรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมดในเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ตารางใหม่ทั้งหมดจะมีเส้นขอบสีดำที่พิมพ์ลงบนเอกสารของคุณ ถ้าคุณนำเส้นขอบออก คุณสามารถแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นตำแหน่งของแต่ละเซลล์ได้ การแสดงหรือการซ่อนเส้นตารางจะแสดงหรือซ่อนเส้นตารางของทุกตารางในเอกสารของคุณ ต่างจากเส้นขอบตาราง คุณไม่สามารถพิมพ์เส้นตารางลงบนเอกสารของคุณได้

  1. คลิกตาราง

  2. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า คลิก เส้นตาราง

    แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในตาราง

เพิ่มเส้นขอบไปยังกล่องข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ

เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×