แสดงหรือซ่อนเครื่องหมายปฏิทินจันทรคติ สัญลักษณ์จักรราศี หรือ Rokuyou ในปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะหรือบางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้จะพร้อมใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาญี่ปุ่น จีนประยุกต์ ดั้งเดิม หรือภาษาเกาหลีถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตัวเลือกปฏิทิน

  2. ภายใต้ตัวเลือกขั้นสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

  3. ในรายการ คลิกภาษาญี่ปุ่น

  4. ในรายการสอง คลิกตัวเลือกปฏิทินที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการปิดการใช้ตัวเลือก ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกที่คุณต้องการให้แสดงเครื่องหมายโระคุยูหก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินให้แสดงเฉพาะที่ไตอันและ butsumetsu ตัวทำเครื่องหมาย เมื่อมีเลือกปฏิทินโระคุยู คลิกตัวเลือก จากนั้น เลือกตัวทำเครื่องหมายที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×