แสดงหรือซ่อนเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครื่องหมายการจัดรูปแบบเช่นจุด (…) สำหรับช่องว่างหรือลูกศร (→) สำหรับแท็บอักขระถูกใช้ในWord เพื่อแสดงเค้าโครงข้อความของเอกสาร คุณอาจพบเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังออกแบบเนื้อหาที่ มีรูปลักษณ์เฉพาะเจาะจงจำไว้

หมายเหตุ: Publisher ใช้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ

เครื่องหมายการจัดรูปแบบเป็นชุดของสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นภาพของการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงในเอกสาร

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

แท็บอักขระ    
แสดงแท็บอักขระเป็นลูกศร

ช่องว่าง    
แสดงช่องว่างระหว่างคำเป็นจุด

เครื่องหมายย่อหน้า    
แสดงสิ้นสุดของย่อหน้าที่มีสัญลักษณ์ย่อหน้า

ข้อความที่ซ่อน    
เป็นเส้นไข่ปลาภายใต้ข้อความที่ถูกจัดรูปแบบแสดงซ่อน

ยัติภังค์เผื่อเลือก    
แสดงยัติภังค์ที่ระบุตำแหน่งที่จะหารคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ยัติภังค์ไม่พิมพ์เว้นแต่ว่าคำแบ่งจริงที่ส่วนท้ายของเส้น เมื่อคำแบ่งเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ยัติภังค์เผื่อเลือกพิมพ์เป็นเครื่องหมายยัติภังค์ทั่วไป

วัตถุจุดยึด    
แสดงจุดยึดวัตถุ ซึ่งระบุว่า วัตถุถูกแนบไปกับย่อหน้าที่กำหนด ไว้

เลือกตัวแบ่ง   
ตัวควบคุมที่คำหรือวลีจะแบ่งเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ถ้าคุณใช้Word กับกับภาษาเอเชียตะวันออก ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ล่าสุดไม่ถูกต้องของข้อความ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

ปุ่มแสดง/ซ่อน จะเหมือนกับสวิตช์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานออกจากมุมมอง

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า เลือกแสดง/ซ่อน

  ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

หมายเหตุ: พื้นหลังของปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกแรเงาเมื่อเปิดอยู่

คุณสามารถเลือกเครื่องหมายการจัดรูปแบบใดเสมอจะแสดงบนหน้าจอ ไม่ถ้าปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงย่อหน้าและช่องว่างตลอดเวลา แต่สามารถซ่อนอักขระแท็บและข้อความที่ซ่อนอยู่เมื่อแสดง/ซ่อน ถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ: พื้นหลังของปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกแรเงาเมื่อเปิดอยู่

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >แสดง

 2. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเครื่องหมายจัดรูปแบบที่คุณต้องการแสดง ไม่ถ้าปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานอยู่เสมอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

 1. บนแท็บไฟล์ ภายใต้วิธีใช้ คลิกตัวเลือก >แสดง

 2. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเครื่องหมายจัดรูปแบบที่คุณต้องการแสดง ไม่ถ้าปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานอยู่เสมอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิกแสดง

 3. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเครื่องหมายจัดรูปแบบที่คุณต้องการแสดง ไม่ถ้าปุ่มแสดง/ซ่อน ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานอยู่เสมอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

คุณสามารถล้างเครื่องหมายจัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณเลือกจะแสดงบนหน้าจอตลอดเวลา เมื่อคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบเครื่องหมาย ที่ทำเครื่องหมายไม่แสดงบนหน้าจอตลอด เวลา ไม่ถ้าเป็นการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานปุ่มแสดง/ซ่อน

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >แสดง

 2. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเครื่องหมายจัดรูปแบบที่คุณไม่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอเสมอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

 1. บนแท็บไฟล์ ภายใต้วิธีใช้ คลิกตัวเลือก >แสดง

 2. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเครื่องหมายจัดรูปแบบที่คุณไม่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอเสมอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิกแสดง

 3. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการจัดรูปแบบเครื่องหมายแต่ละการจัดรูปแบบการทำเครื่องหมายว่า คุณเสมอไม่ต้องให้แสดงบนหน้าจอ

  แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์การจัดรูปแบบเสมอ

หยักสีแดงในWord บ่งชี้การสะกดผิดหรือสะกดอาจเกิดขึ้น เส้นหยักสีฟ้าระบุคำที่อาจไม่ถูกต้องในบริบทของพวกเขาซึ่งเป็น "ต้นแพร์" รองเท้ากับเครื่อง "คู่" รองเท้า หรือรายงาน "มี" กับ "ของพวกเขา" รายงาน

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >พิสูจน์อักษร

 2. ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >พิสูจน์อักษร

 2. ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการที่คุณต้องการปิดใช้งาน

หยักสีแดงในPublisher บ่งชี้ข้อผิดพลาดการสะกดอาจเกิดขึ้น .

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >พิสูจน์อักษร

 2. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดใน Publisher ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะพิมพ์

 1. บนแท็บเครื่องมือ คลิกการสะกด >ตัวเลือกการสะกด

 2. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดใน Publisher ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×