แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยและผลรวมใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้าง PivotTable ที่แสดงจำนวนค่า ผลรวมย่อย และผลรวมทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถแสดงหรือซ่อนค่าเหล่านั้นได้ด้วย

ผลรวมทั้งหมดและผลรวมย่อยของ PivotTable

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิกออกแบบ >ผลรวมย่อย

ปุ่มผลรวมย่อย บนแท็บดีไซน์

 1. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ไม่ต้องแสดงผลรวมย่อย

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านล่างของกลุ่ม

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านบนของกลุ่ม

   เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการที่ถูกกรองในจำนวนผลรวมได้โดยการคลิก รวมรายการที่ถูกกรองในผลรวม คลิกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อปิด คุณจะพบตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผลรวมและรายการที่ถูกกรองบนแท็บ ผลรวม & ตัวกรอง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable (วิเคราะห์> ตัวเลือก)

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิกออกแบบ >ผลรวมทั้งหมด

ปุ่มผลรวมทั้งหมด บนแท็บดีไซน์

 1. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวเท่านั้น

  • เปิดสำหรับคอลัมน์เท่านั้น

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับแถวหรือคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับแถว หรือ แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ บนแท็บ ผลรวม & ตัวกรอง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable (วิเคราะห์> ตัวเลือก)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×