แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยและผลรวมใน PivotTable ด้วย Excel 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้าง PivotTableที่แสดงจำนวนของค่า ผลรวมย่อยและผลรวมปรากฏโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถแสดง หรือซ่อนเส้น

ตัวอย่าง PivotTable ที่แสดงผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

เคล็ดลับ: แถวผลรวมทั้งหมดจะแสดงขึ้น ถ้าข้อมูลของคุณมีเพียงหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น เนื่องจากผลรวมทั้งหมดสำหรับกลุ่มคอลัมน์มักจะไม่สมเหตุสมผล (เช่น ถ้าคอลัมน์หนึ่งเป็นปริมาณ ส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นราคา) ถ้าคุณต้องการแสดงผลรวมทั้งหมดของข้อมูลจากหลายคอลัมน์ ให้สร้างคอลัมน์ที่คำนวนไว้แล้วในแหล่งข้อมูลของคุณ และแสดงคอลัมน์นั้นใน PivotTable ของคุณ

แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable และ การออกแบบ

  แท็บ วิเคราะห์และออกแบบ ของ PivotTable

 2. คลิก การออกแบบ > ผลรวมย่อย

  บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ผลรวมย่อย หรือผลรวมทั้งหมด

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ไม่แสดงผลรวมย่อย

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ ด้านล่างของกลุ่ม

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ ด้านบนของกลุ่ม

   เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการที่กรองแล้วในจำนวนทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ รวมผลรวมรายการที่กรองแล้ว คลิกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable และ การออกแบบ

  แท็บ วิเคราะห์และออกแบบ ของ PivotTable

 2. คลิก การออกแบบ > ผลรวมทั้งหมด

  บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ผลรวมย่อย หรือผลรวมทั้งหมด

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวเท่านั้น

  • เปิดสำหรับคอลัมน์เท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×