แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยและผลรวมใน PivotTable ด้วย Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้าง PivotTableที่แสดงค่ายอด ผลรวมย่อยและผลรวมปรากฏโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถแสดง หรือซ่อนเส้น

ตัวอย่าง PivotTable ที่แสดงผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

เคล็ดลับ: แถวผลรวมทั้งหมดจะแสดงขึ้น ถ้าข้อมูลของคุณมีเพียงหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น เนื่องจากผลรวมทั้งหมดสำหรับกลุ่มคอลัมน์มักจะไม่สมเหตุสมผล (เช่น ถ้าคอลัมน์หนึ่งเป็นปริมาณ ส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นราคา) ถ้าคุณต้องการแสดงผลรวมทั้งหมดของข้อมูลจากหลายคอลัมน์ ให้สร้างคอลัมน์ที่คำนวนไว้แล้วในแหล่งข้อมูลของคุณ และแสดงคอลัมน์นั้นใน PivotTable ของคุณ

แสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อย ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable และ การออกแบบ

  แท็บ วิเคราะห์และออกแบบ ของ PivotTable

 2. คลิก การออกแบบ > ผลรวมย่อย

  บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ผลรวมย่อย หรือผลรวมทั้งหมด

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ไม่แสดงผลรวมย่อย

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ ด้านล่างของกลุ่ม

  • แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ ด้านบนของกลุ่ม

   เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการที่กรองแล้วในจำนวนทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ รวมผลรวมรายการที่กรองแล้ว คลิกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable และ การออกแบบ

  แท็บ วิเคราะห์และออกแบบ ของ PivotTable

 2. คลิก การออกแบบ > ผลรวมทั้งหมด

  บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ผลรวมย่อย หรือผลรวมทั้งหมด

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวเท่านั้น

  • เปิดสำหรับคอลัมน์เท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×