แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกย่อของผู้บรรยายคือที่ดีสุดเพื่อจดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการนำเสนองานนำเสนอของคุณเมื่อ ต่อไปนี้เป็นวิธีการแสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อในPowerPoint Online:

ที่ขอบล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ทางด้านขวา คลิกบันทึกย่อ

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อ

คลิกบันทึกย่อ เพื่อแสดง หรือซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของบานหน้าต่างบันทึกย่อ แต่แถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฏทางด้านขวาถ้าบานหน้าต่างจะถูกเติม ด้วยบันทึกย่อ

ปุ่มบันทึกย่ออยู่ที่ขอบล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ทางด้านขวา

PowerPoint Online ไม่สามารถพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×