แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางใน Access

บานหน้าต่างนำทางซึ่งอยู่ด้านข้างของหน้าจอจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงวัตถุต่างๆ ใน Microsoft Access ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถซ่อนหรือแสดงบานหน้าต่างนำทางได้ตลอดเวลา เมื่อคุณต้องการเพิ่มเวิร์กสเปซของคุณ ให้ปิดหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางดังกล่าว

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างนำทางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป ให้กด F11

  • เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปุ่มเปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access ทางด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง หรือกด F11

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเปล่าบนเดสก์ท็อปขึ้นมาใหม่หรือใช้ฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปที่มีอยู่ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกจากฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เพื่อไม่ให้บานหน้าต่างนำทางแสดงขึ้นมาในกรณีที่มีการเปิดฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่ระบุไว้

  1. จากฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่เปิด ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก ขอแจ้งว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office จากนั้น คลิก ตัวเลือกการเข้าถึง

  2. คลิกประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ การนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงบานหน้าต่างนำทาง

  3. คลิก ตกลง ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อดูผลของตัวเลือกดังกล่าว

หมายเหตุ: เราไม่แนะนำให้ซ่อนบานหน้าต่างนำทางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเอาไว้เว้นแต่ฐานข้อมูลจะใช้หน้าจอ เช่น สวิตช์บอร์ด (ฟอร์มที่มีปุ่มหรือลิงก์ที่ช่วยให้คุณสามารถย้ายตำแหน่งไปมาภายในฐานข้อมูลได้) หรือใช้วิธีอื่นในการเปิดวัตถุในฐานข้อมูล

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางในแอป Access บนเว็บ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างนำทางในแอป Access บนเว็บ บนแท็บ หน้าแรก จากนั้นในกลุ่ม แสดง ให้คลิกปุ่มสลับ บานหน้าต่างนำทาง

    แสดงปุ่มบานหน้าต่างนำทางใน Access

  • เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปุ่มเปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access ทางด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปุ่มสลับ บานหน้าต่างนำทาง หรือกด F11

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดแอป Access เปล่าบนเว็บเป็นครั้งแรก บานหน้าต่างนำทางจะไม่แสดงขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×