แสดงหมายเลขสไลด์และจำนวนสไลด์ทั้งหมดบนทุกสไลด์

PowerPoint สามารถกำหนดหมายเลขสไลด์ให้คุณได้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถแสดงจำนวนนับ (เช่น "สไลด์ 2 จาก 12") ให้คุณได้โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องนับด้วยตนเอง บทความอธิบายวิธีทำ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์ จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบและเค้าโครงสไลด์

  คำบรรยายภาพ 1 1 รูปขนาดย่อของสไลด์ต้นฉบับ

  คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์เชื่อมโยงกับสไลด์ต้นฉบับด้านบน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความในที่ที่คุณต้องการให้หมายเลขสไลด์ปรากฏขึ้นบนสไลด์

 3. ขณะที่เคอร์เซอร์ยังอยู่ในกล่องข้อความ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หมายเลขสไลด์

 4. ในกล่องข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณลงไปหน้า <#> จากนั้นพิมพ์ สไลด์

 5. ถ้าคุณไม่ทราบจำนวนทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอ และคุณต้องการทราบด้วยวิธีง่ายๆ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. บนหน้าต่างด้านซ้ายที่มีแท็บ เค้าโครงและสไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์
   บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและสไลด์

  3. ดูที่ (หรือเลื่อนลงถ้าคุณมีงานนำเสนอยาว) รูปขนาดย่อของสไลด์สุดท้ายบนแท็บ สไลด์ รูปขนาดย่อจะถูกกำหนดหมายเลข (ที่นอกมุมบนซ้ายของแต่ละรูป) ดังนั้นหมายเลขของรูปขนาดย่อของสไลด์สุดท้ายจะเท่ากับจำนวนทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

 6. วางเคอร์เซอร์ลงหลัง <#> จากนั้นพิมพ์ จาก x โดย x เท่ากับจำนวนทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ (ตัวอย่างเช่น <#>จาก 10ถ้าคุณมีสไลด์ในงานนำเสนอทั้งหมด 10 สไลด์) การกำหนดหมายเลขสไลด์ด้วยวิธีนี้จะไม่คำนวณจำนวนทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะต้องใส่จำนวนทั้งหมดลงไปด้วยตัวเองโดยแทนที่ x ถ้าคุณเพิ่มสไลด์ในภายหลัง คุณจะต้องอัปเดตจำนวนทั้งหมดด้วยตัวเองเช่นกัน
  หมายเลขสไลด์

 7. ถ้าคุณต้องการดูว่าการกำหนดหมายเลขมีลักษณะอย่างไรในสไลด์ของคุณ ให้ดูงานนำเสนอของคุณในมุมมองปกติ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: เนื่องจากกระบวนการนี้เพิ่มหมายเลขสไลด์ลงในต้นแบบสไลด์ หมายเลขสไลด์จะไม่สามารถถูกลบหรือแก้ไขในแต่ละสไลด์ และจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์ จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์

  รูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความในที่ที่คุณต้องการให้หมายเลขสไลด์ปรากฏขึ้นบนสไลด์

 3. ขณะที่เคอร์เซอร์ยังอยู่ในกล่องข้อความ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หมายเลขสไลด์

 4. ในกล่องข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณลงไปหน้า <#> จากนั้นพิมพ์ สไลด์

 5. วางเคอร์เซอร์ลงหลัง <#> จากนั้นพิมพ์ จาก x โดย x เท่ากับจำนวนทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

  หมายเลขสไลด์

หมายเหตุ: เนื่องจากกระบวนการนี้เพิ่มหมายเลขสไลด์ลงในต้นแบบสไลด์ หมายเลขสไลด์จะไม่สามารถถูกลบหรือแก้ไขในแต่ละสไลด์ และจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย

ลงคะแนนให้ทำฟีเจอร์นี้เป็นอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการให้ PowerPoint สามารถใส่จำนวนสไลด์ ให้ไปที่กล่องคำแนะนำของ PowerPoint เพื่อลงคะแนนให้แนวคิดนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×