แสดงหมายเลขสไลด์และจำนวนรวมของสไลด์บนสไลด์ทุกภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงหมายเลขสไลด์ปัจจุบันและจำนวนรวมของสไลด์บนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่างเช่น 1 ของภาพนิ่ง 12, 12 ของภาพนิ่ง 15 และอื่น ๆ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองต้นแบบ คลิกต้นแบบสไลด์ แล้ว คลิ กรูปขนาดย่อต้นแบบภาพนิ่ง

  ต้นแบบภาพนิ่งและเค้าโครง

  คำบรรยายภาพ 1 1. รูปขนาดย่อต้นแบบสไลด์

  คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบสไลด์อยู่ด้านบน

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ จากนั้น ลากเพื่อวาดกล่องข้อความที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขสไลด์บนสไลด์ของคุณ

 3. วางเคอร์เซอร์ไว้ยังคงอยู่ในกล่องข้อความ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกหมายเลขสไลด์

 4. ในกล่องข้อความ วางเคอร์เซอร์ของคุณก่อนที่จะ<> # แล้ว พิมพ์ภาพนิ่ง

 5. ถ้าคุณไม่ทราบจำนวนรวมของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ และคุณต้องการวิธีง่าย ๆ ในการค้นหา ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ ให้คลิกแท็บสไลด์
   บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

  3. ดู (หรือเลื่อนลงมา ถ้าคุณมีงานนำเสนอยาว) รูปขนาดย่อสไลด์สุดท้ายบนแท็บสไลด์ รูปขนาดย่อมีหมายเลข (ภายนอกมุมบนซ้ายของแต่ละ), เพื่อจำนวนรูปขนาดย่อของสไลด์สุดท้ายนั้นจะเหมือนกับจำนวนรวมของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

 6. ตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณหลังจาก<> # แล้วชนิดของ xตำแหน่งที่xเท่ากับจำนวนรวมของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ (ตัวอย่างเช่น<>#10ถ้าคุณมี 10 สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ) ใส่หมายเลขภาพนิ่งด้วยวิธีนี้ไม่ได้คำนวณจำนวนรวมของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณจำเป็นต้องใส่ผลรวมด้วยตนเอง ในตำแหน่งที่x ถ้าคุณเพิ่มสไลด์ เวอร์ชันที่ใหม่กว่าคุณจะต้องอัปเดตการรวมด้วยตนเองได้ด้วย
  หมายเลขภาพนิ่ง

 7. ถ้าคุณต้องการดูวิธีการใส่หมายเลขปรากฏบนสไลด์ของคุณ ดูงานนำเสนอของคุณในมุมมองปกติ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  หมายเหตุ: เนื่องจากกระบวนการนี้เพิ่มหมายเลขสไลด์ต้นแบบสไลด์ ไม่สามารถลบออกจาก หรือแก้ไขในสไลด์แต่ละรายการหมายเลขภาพนิ่ง และพวกเขาจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบสไลด์ แล้ว คลิ กรูปขนาดย่อต้นแบบภาพนิ่ง

  รูปขนาดย่อของต้นแบบภาพนิ่ง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ จากนั้น ลากเพื่อวาดกล่องข้อความที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขสไลด์บนสไลด์ของคุณ

 3. วางเคอร์เซอร์ไว้ยังคงอยู่ในกล่องข้อความ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกหมายเลขสไลด์

 4. ในกล่องข้อความ วางเคอร์เซอร์ของคุณก่อน<> # แล้ว พิมพ์สไลด์

 5. วางเคอร์เซอร์ของคุณหลังจาก<> # แล้ว พิมพ์ของ xตำแหน่งที่xเท่ากับจำนวนรวมของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

  หมายเลขภาพนิ่ง

หมายเหตุ: เนื่องจากกระบวนการนี้เพิ่มหมายเลขสไลด์ต้นแบบสไลด์ ไม่สามารถลบออกจาก หรือแก้ไขในสไลด์แต่ละรายการหมายเลขภาพนิ่ง และพวกเขาจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×