แสดงมุมมองแบบทรีในแถบเปิดใช้ด่วน

แสดงมุมมองแบบทรีในแถบเปิดใช้ด่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าเปิดใช้ด่วนเพื่อแสดงมุมมองแบบทรีเพื่อให้ได้มุมมองลำดับชั้นของไซต์และไซต์ย่อยของคุณ ด้วยมุมมองแบบทรีคุณสามารถขยาย หรือยุบสาขาเมื่อต้องการดูมากกว่าหรือน้อยกว่าของเนื้อหาของคุณ

แสดงมุมมองแบบโครงสร้างของไซต์ของคุณในการเปิดใช้ด่วน

ขั้นตอนนี้คุณจะต้องเป็นเจ้าของไซต์หรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ออกแบบสำหรับไซต์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการแสดง ลำดับชั้นของไซต์ ใน เปิดใช้ด่วน

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  เลือกการตั้งค่า การตั้งค่าไซต์
 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนลักษณะที่แสดง คลิกองค์ประกอบการนำทาง หรือมุมมองแบบทรี

  ไซต์การตั้งค่าลักษณะหน้าตา ด้วยมุมมองแบบทรีที่เลือก
 4. บนหน้าองค์ประกอบการนำทาง หรือมุมมองแบบทรี ในส่วนเปิดใช้งานมุมมองแบบทรี ให้คลิกเปิดใช้งานมุมมองแบบทรี

  รูปภาพของส่วนเปิดใช้งานมุมมองแบบทรีภายใต้องค์ประกอบการนำทาง
 5. คลิก ตกลง

ลำดับชั้นของไซต์แสดงในเปิดใช้ด่วน

แถบเปิดใช้ด่วน ด้วยมุมมองแบบทรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×