แสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลโดยใช้แถว ผลรวม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แถว ผลรวม ใน Access จะช่วยให้คุณเห็นผลรวมของคอลัมน์ต่างๆ ในแผ่นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ในตารางที่มีข้อมูลการซื้อ เราสามารถแสดงผลรวมของราคา หรือหน่วยที่ซื้อ หรือจำนวนรวมของรายการต่างๆ ด้วยการเพิ่มแถวผลรวมลงในแผ่นข้อมูล

แถวผลรวมพร้อมข้อมูล

หมายเหตุ: ในการแสดงค่าผลรวมสำหรับคอลัมน์ ชนิดข้อมูลของคอลัมน์นั้นจะต้องถูกตั้งค่าเป็นตัวเลข ทศนิยม หรือสกุลเงิน สำหรับคอลัมน์ที่ไม่ได้แสดงค่าตัวเลข คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะชนิดผลรวมการนับเท่านั้น

เพิ่มแถวผลรวม

 1. ดับเบิลคลิกที่ตาราง คิวรี หรือฟอร์มแยกจากบานหน้าต่างนำทาง เพื่อเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

  แถว ผลรวม ถูกเพิ่มไว้ที่ส่วนท้ายของแผ่นข้อมูลของคุณ:

  แถวผลรวมบนแผ่นข้อมูล

 3. สำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในแถว ผลรวม ที่คุณต้องการให้มีผลรวมปรากฏ ให้คลิกในเซลล์แล้วเลือกชนิดของผลรวมที่คุณต้องการ

การเลือกชนิดผลรวม

หลังจากที่เพิ่มแถว ผลรวม แล้ว คุณจะสามารถเลือกชนิดของค่าของผลรวมที่จะแสดงสำหรับแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ผล(บวก)รวมจะสามารถแสดงได้เมื่อมีการตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ทศนิยม หรือสกุลเงิน ในขณะที่การนับจำนวนค่าจะสามารถแสดงได้เมื่อชนิดข้อมูลเป็น ค่าข้อความ

เราลองให้แผ่นข้อมูลในตัวอย่างนี้แสดงค่าผลรวมทั้งหมดของคอลัมน์ ราคาซื้อ และ หน่วยที่ซื้อ และจำนวนนับรวมสำหรับคอลัมน์ รายการ ในรูปด้านล่าง

 1. แทนที่จะเป็นคำว่า ผลรวม ในคอลัมน์แรก เราสามารถแสดงเป็นจำนวนนับของรายการทั้งหมด โดยคลิกแถวผลรวมของคอลัมน์ รายการ คลิกลูกศรแล้วเลือก นับจำนวน เพื่อดูจำนวนรวมหรือจำนวนของรายการ

 2. ถัดมา คลิกลูกศรในคอลัมน์ ราคาซื้อ แล้วเลือก ผลรวม เพื่อดูราคาซื้อรวมของรายการทั้งหมด

 3. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับคอลัมน์ หน่วยที่ซื้อ เพื่อดูผลรวมสำหรับหน่วยที่ซื้อ

  แถวผลรวมที่มีฟังก์ชัน Sum และ Count

  หมายเหตุ:  แม้ว่าคุณจะไม่สามารถลบหรือตัดแถวผลรวมได้ แต่คุณสามารถซ่อนได้ด้วยการคลิก ผลรวม บนแท็บ หน้าแรก

ทำความเข้าใจฟังก์ชัน Sum และฟังก์ชันการรวมอื่นๆ

ฟังก์ชันการรวมจะทำการคำนวณในคอลัมน์ข้อมูล แล้วส่งกลับผลลัพธ์เดียว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมเมื่อคุณต้องการคำนวณค่าเดียว เช่น ผลรวมหรือค่าเฉลี่ย ขณะที่คุณดำเนินการ ให้จำไว้ว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมกับคอลัมน์ข้อมูลได้ ซึ่งอาจคล้ายกับคำสั่งทั่วไป แต่เมื่อคุณออกแบบและใช้ฐานข้อมูล แสดงว่าคุณเน้นไปที่แนวข้อมูลและแต่ละระเบียน ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลในเขตข้อมูล ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหรือซ้าย แล้วใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลถัดไป และอื่นๆ ได้ ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมเพื่อเน้นไปที่กลุ่มของระเบียนในคอลัมน์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณใช้ Access ในการจัดเก็บและติดตามข้อมูลยอดขาย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมเพื่อนับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในหนึ่งคอลัมน์ คำนวณยอดขายรวมในคอลัมน์ที่สอง และคำนวณยอดขายโดยเฉลี่ยของแต่ละผลิตภัณฑ์ในคอลัมน์ที่สาม

ตารางนี้แสดงและอธิบายฟังก์ชันการรวมที่ Access มีให้ในแถว ผลรวม โปรดทราบว่า Access มีฟังก์ชันการรวมเพิ่มเติม แต่คุณต้องใช้ในคิวรี

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ใช้กับชนิดข้อมูล

พร้อมใช้งานในแถว ผลรวม หรือไม่

ค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับคอลัมน์ คอลัมน์ต้องมีข้อมูลตัวเลข สกุลเงิน หรือวันที่/เวลา ฟังก์ชันจะละเว้นค่า Null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​ วันที่/เวลา

ใช่

จำนวน

นับจำนวนรายการในคอลัมน์

ชนิดข้อมูลทั้งหมดยกเว้นข้อมูลสเกลาที่มีการทำซ้ำที่ซับซ้อนเช่นคอลัมน์ของรายการที่มีหลายค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีหลายค่าให้ดูบทความคำแนะนำในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและสร้างหรือลบเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ใช่

สูงสุด

ส่งกลับรายการที่มีค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลข้อความ ค่าสูงสุดในค่าตัวอักษรสุดท้าย และ Access จะละเว้นตัวพิมพ์ ฟังก์ชันจะละเว้นค่า Null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​ วันที่/เวลา

ใช่

ต่ำสุด

ส่งกลับรายการที่มีค่าต่ำสุด สำหรับข้อมูลข้อความ ค่าต่ำสุดในค่าตัวอักษรแรก และ Access จะละเว้นตัวพิมพ์ ฟังก์ชันจะละเว้นค่า Null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​ วันที่/เวลา

ใช่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณการกระจายค่าจากค่าเฉลี่ย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน ในส่วนถัดไป

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​

ใช่

ผลรวม

เพิ่มรายการในคอลัมน์ ทำงานกับข้อมูลตัวเลขและสกุลเงินเท่านั้น

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​

ใช่

ค่าความแปรปรวน

คำนวณค่าความแปรปรวนทางสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับข้อมูลตัวเลขและสกุลเงินเท่านั้น ถ้าตารางมีน้อยกว่าสองแถว Access จะส่งกลับค่า Null สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าความแปรปรวน ให้ดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน ในส่วนถัดไป

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน​​

ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน

ฟังก์ชัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน จะคำนวณค่าทางสถิติ ซึ่งจะคำนวณค่าที่อยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยในการกระจายมาตรฐาน (กราฟระฆังคว่ำ) โดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสุ่มรวบรวมเครื่องมือ 10 ชิ้นที่ประทับตราจากเครื่องจักรเดียวกัน และวัดความทนทาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทดสอบเครื่องจักรและการวัดการควบคุมมาตรฐานของคุณ ถ้าคุณคำนวณค่าเฉลี่ยของความทนทาน คุณจะเห็นว่าเครื่องมือส่วนใหญ่มีความทนทานใกล้กับค่าเฉลี่ย ขณะที่เครื่องมือบางส่วนมีความทนทานมากกว่าและบางส่วนมีความทนทานน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคำนวณเฉพาะความทนทานโดยเฉลี่ย ค่าจะไม่แสดงถึงกระบวนการควบคุมมาตรฐานของคุณ เนื่องจากเครื่องมือที่แข็งแรงหรือบอบบางเพียงไม่กี่ชิ้นอาจทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงได้

ฟังก์ชัน ค่าความแปรปรวน และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะทำงานเพื่อบอกว่าค่าของคุณใกล้กับค่าเฉลี่ยมากเท่าใด สำหรับความทนทาน ค่าที่น้อยที่ส่งกลับโดยแต่ละฟังก์ชันระบุว่ากระบวนการการผลิตของคุณทำงานได้ดี เนื่องจากมีเครื่องมือไม่กี่ชิ้นที่มีความทนทานสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

การอธิบายค่าความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยสมบูรณ์อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ คุณสามารถดูเว็บไซต์ด้านสถิติเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองหัวข้อ โปรดจำกฎเหล่านี้ไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน ค่าความแปรปรวน และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน:

 • ฟังก์ชันจะละเว้นค่า Null

 • ฟังก์ชัน ค่าความแปรปรวน ใช้สูตรนี้:
  สูตร

 • ฟังก์ชัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรนี้:
  สูตร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×