แสดงปฏิทินแบบอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้นำไปใช้กับทุกภาษาที่ใช้ผิดปฏิทินแบบอื่น: อาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาฮิบรู ฮินดี จีน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และไทย

วันแบบสั้น และความยาวรูปแบบ เช่น 11/01/2018 หรือ 1 เดือนพฤศจิกายน 2018 ทำตามรูปแบบวันที่เลือกในการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ ภาษาของชื่อเดือนและวันทำงานขึ้นอยู่ กับประเทศ/ภูมิภาคที่เลือกในการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ใน Windows และ บนปฏิทินที่เลือกในระบบปฏิบัติการ ผลลัพธ์เป็น คุณสามารถดูภาษาอื่นหรือชื่อเดือนภาษาอังกฤษปฏิทินคริสต์ศักราช หรือแปลชื่อเดือน

ในบทความนี้

มุมมองปฏิทินแบบอื่น

แสดงปฏิทินแบบอื่น

มุมมองปฏิทินที่สอง

เค้าโครงปฏิทินขวาไปซ้าย

มุมมองปฏิทินแบบอื่น

มุมมองปฏิทินรายเดือน

มุมมองปฏิทินรายเดือนจะได้รับผลกระทบ โดยการตั้งค่าปฏิทินในระบบปฏิบัติการ

คุณสามารถดูทั้งสองรูปแบบปฏิทินในมุมมองนี้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ปฏิทินหลัก ปรากฏอยู่บนด้านขวาของทุกเซลล์ และปฏิทินแบบอื่น ทางด้านซ้าย เซลล์แรกจะมีชื่อเดือนทั้งสอง และจุดเริ่มต้นของแต่ละเดือนในรูปแบบทั้งหมดจะแสดงชื่อเดือนสอดคล้องกัน

มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์

ในการตั้งค่าทิศทาง ปฏิทินขวาไปซ้าย วันแรกอยู่ที่มุมบนขวา และวันสุดท้ายอยู่ที่มุมล่างซ้าย นี่คือตรงกันข้ามกับเค้าโครงจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างนี้แสดงมุมมองรายสัปดาห์แบบขวาไปซ้ายโดย มีฮิจเราะห์เป็นปฏิทินหลักและสุริยคติเป็นปฏิทินแบบอื่น

ปฏิทินประจำสัปดาห์ที่มีฮิจเราะห์เป็นปฏิทินหลักและคริสต์ศักราชเป็นปฏิทินรอง

แสดงปฏิทินแบบอื่น

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

  2. ภายใต้ตัวเลือกปฏิทิน เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

  3. ในรายการดังกล่าวให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  4. ในรายการสอง คลิกตัวเลือกปฏิทินที่คุณต้องการ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตัวเลือกปฏิทิน

  2. ภายใต้ตัวเลือกขั้นสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

  3. ในรายการดังกล่าวให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  4. ในรายการสอง คลิกตัวเลือกปฏิทินที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการออกจากการแสดงปฏิทินสอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

ด้านบนของหน้า

มุมมองปฏิทินที่สอง

คุณสามารถแสดงข้อมูลปฏิทินที่สองในมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนของปฏิทิน ในกล่องมุมมองสัปดาห์และเดือน ข้อมูลจากปฏิทินทั้งสองจะพร้อมใช้งานในทุกเซลล์วัน

ข้อมูลปฏิทินหลัก จะแสดงขึ้นที่มุมบนขวาของเซลล์วัน ปฏิทินสำรองข้อมูลจะแสดงเป็นไม่พร้อมใช้งานที่มุมบนซ้ายของเซลล์วัน

หมายเหตุ: 

  • เมื่อปฏิทินหลักไม่สุริยคติ รูปแบบของปฏิทินแบบอื่นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาคในการตั้งค่า Windowsภูมิภาคและภาษา ซึ่งอาจจะบวกพร้อมใช้งานรูปแบบสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่นั้น

  • เมื่อใช้ปฏิทินสอง คุณสามารถดูปฏิทินในมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนนั้น บางมุมมองสามารถแสดงข้อมูลจากแต่ละปฏิทิน นอกจากนี้ ข้อมูลวันที่ในมุมมองตารางสามารถแสดงในปฏิทินใดก็ได้

ด้านบนของหน้า

เค้าโครงปฏิทินขวาไปซ้าย

Outlook สนับสนุนทั้งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย เค้าโครงปฏิทิน เค้าโครงนี้มีผลต่อมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน เค้าโครงปฏิทินขวาไปซ้ายแสดงวันในมุมมองรายสัปดาห์ และเดือนในมุมมองกระจกสะท้อนภาพที่เปรียบเทียบกับเค้าโครงจากซ้ายไปขวา วันแรกของสัปดาห์แสดงทางด้านขวา และเพิ่มวันขณะที่คุณเดินทางด้านซ้าย นำทางวันที่สนับสนุนทั้งสองเค้าโครง เมื่อก็จะถูกเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเดือนหลาย เค้าโครงของเดือนเหล่านี้อาจเป็นซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย

ฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายในการนำทางวันที่

นำทางวันที่สามารถแสดงได้ในหลายมุมมอง โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของปฏิทินหลัก และเค้าโครง

ปฏิทินคริสต์ศักราชที่มีเค้าโครงซ้ายไปขวา
นำทางวันที่ ด้วยปฏิทินหลักสุริยคติและเค้าโครงปฏิทินจากซ้ายไปขวา
ปฏิทินฮิจเราะห์ที่มีเค้าโครงขวาไปซ้าย
นำทางวันที่ ด้วยปฏิทินฮิจเราะห์หลักและเค้าโครงปฏิทินขวาไปซ้าย

Outlook ใช้คำย่อในการนำทางวันที่สำหรับชื่อของวันในสัปดาห์

ฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายและตัวแบ่งวันที่

คุณสามารถระบุวันที่ในรูปแบบหลาย รวมถึงการระบุวันที่ โดยใช้ชื่อเดือนและวันที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือใช้ชื่อวันและเดือนเป็นภาษาอื่น ตัวแบ่งวันที่สนับสนุนชื่อเดือนอาหรับ สุริยคติภาษาอังกฤษ ภาษาฮิบรู และฮิจเราะห์อาหรับอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าคุณพิมพ์วันโดยใช้รูปแบบตัวเลขวันที่เดือน/วัน/ปี ตัวแบ่งวันที่จะนำคุณไปยังวันที่ในปัจจุบันหรือปฏิทินหลัก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุวันที่ระบุ โดยใช้ชื่อเดือนที่เป็นของปฏิทินแบบอื่น และตัวแบ่งวันที่จะนำคุณไปยังวันที่

คุณสามารถพิมพ์วันปฏิทินอื่น หรือหลักที่เฉพาะเจาะจง และตัวแบ่งวันที่จะสามารถแปลข้อมูล และย้ายปฏิทินไปยังวันที่

ตัวอย่างเช่น ถ้าปฏิทินหลัก (ระบบ) เป็นแบบสุริยคติปฏิทินรองเป็นฮิจเราะห์ และคุณพิมพ์2/1/99 ในเขตข้อมูลวันที่ ของกล่องโต้ตอบไปยังวัน ตัวแบ่งวันที่จะแปลงเป็น 1999 2 มกราคม ปฏิทินหลักแต่ถ้าเป็นฮิจเราะห์ ตัวแบ่งวันที่จะแปลงเป็น วันที่ฮิจเราะห์ที่แยกวิเคราะห์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×