แสดงตัวเลขในเครื่องหมายเชิงวิทยาศาสตร์ที่ (โพเนนเชียล)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์แสดงตัวเลขกรณ์โพเนนเชียล แทนที่บางส่วนของตัวเลขด้วย E +nที่ E (เลขชี้กำลัง) ให้คูณตัวเลขก่อนหน้า โดย 10 กำลัง th n ตัวอย่างเช่น รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ทศนิยม 2 แสดง 12345678901 เป็น 1.23 e + 10 ซึ่งเป็น 10 ครั้ง 1.23 กำลัง 10

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกเล็กเพิ่มเติมปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในรายการประเภท คลิกทางวิทยาศาสตร์

 4. ใช้ลูกศรขนาดเล็ก ระบุตำแหน่งทศนิยม ที่คุณต้องการแสดง

  เคล็ดลับ: หมายเลขที่อยู่ในเซลล์ที่ใช้งานของส่วนที่เลือกบนแผ่นงาน ปรากฏในกล่องตัวอย่าง เพื่อให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างตัวเลือกจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณเลือก

นอกจากนี้ยัง จำไว้:

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขในเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว คลิกเชิงวิทยาศาสตร์ ในกล่องรูปแบบตัวเลข (แท็บหน้าแรก กลุ่มตัวเลข ) เริ่มต้นสำหรับเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มีทศนิยมสองตำแหน่ง

 • รูปแบบตัวเลขมีผลกระทบต่อค่าในเซลล์จริงที่ใช้ Excel เพื่อดำเนินการคำนวณ คุณสามารถดูค่าจริงในแถบสูตร อยู่

 • ขีดจำกัดสูงสุดสำหรับความแม่นยำของตัวเลขเป็นตัวเลขหลักที่ 15 เพื่อให้แสดงในแถบสูตรค่าจริงอาจเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเลขขนาดใหญ่ (มากกว่า 15 หลัก)

 • เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลข คลิกทั่วไป ในกล่องรูปแบบตัวเลข (แท็บหน้าแรก กลุ่มตัวเลข ) เซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบทั่วไป ใช้รูปแบบตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม รูปแบบทั่วไป ใช้สัญกรณ์โพเนนเชียลสำหรับตัวเลขขนาดใหญ่ (เลขมากกว่า 12 หลัก ขึ้น) เมื่อต้องการเอาเครื่องหมายโพเนนเชียลจากหมายเลขขนาดใหญ่ คุณสามารถนำไปใช้ต่างรูปแบบตัวเลข เช่นหมายเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×