แสดงตัวเลขเป็นหมายเลขบัตรเครดิต

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสำหรับหมายเลขบัตรเครดิต16หลัก (เช่น## ## # # # # # # -## # # # # #-# # #), excel จะเปลี่ยนตัวเลขสุดท้ายเป็นศูนย์เนื่องจาก excel จะเปลี่ยนตัวเลขใดๆที่อยู่ในตำแหน่งที่ศตวรรษไปยังศูนย์

นอกจากนี้ Excel ยังแสดงตัวเลขในสัญกรณ์เอ็กซ์โพเนนเชียลแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย e + n โดยที่ e (ซึ่งหมายถึงเลขชี้กำลัง) จะคูณจำนวนก่อนหน้า10ถึง power ที่ n เมื่อต้องการแสดงหมายเลขบัตรเครดิต16หลักให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยคุณสามารถปิดบังทั้งหมดยกเว้นหลักสองสามหลักของหมายเลขบัตรเครดิตโดยใช้สูตรที่มีฟังก์ชันตรีโกณมิติ,ขวาและREPT

แสดงหมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็ม

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานอยู่และเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเซลล์ว่างจากนั้นใส่ตัวเลขหลังจากที่คุณจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความ หมายเลขเหล่านั้นจะได้รับการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. คลิกแท็บหน้าแรกแล้วคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องประเภทให้คลิกข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกข้อความให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมอักขระอื่นๆ (เช่นเส้นประ) ในตัวเลขที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความคุณสามารถรวมอักขระเหล่านั้นได้เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไปคุณอาจต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขของหมายเลขบัตรเครดิตสุดท้ายและแทนที่ส่วนที่เหลือของตัวเลขที่มีเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระอื่นๆ คุณสามารถทำได้โดยใช้สูตรที่มีฟังก์ชันREPTและฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้อง

กระบวนงานต่อไปนี้จะใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีที่คุณสามารถแสดงได้เฉพาะหมายเลขบัตรเครดิตสี่ตัวสุดท้าย หลังจากที่คุณคัดลอกสูตรไปยังเวิร์กชีตของคุณแล้วคุณสามารถปรับปรุงสูตรเพื่อแสดงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณเองได้ในลักษณะที่คล้ายกัน

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. ในบทความวิธีใช้นี้ให้เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้โดยไม่มีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  ประเภท

  ข้อมูล

  หมายเลขบัตรเครดิต

  5555-5555-5555-5555

  สูตร

  คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

  = REPT ("* ***-", 3), ขวา (B2, 4))

  ทำซ้ำสตริงที่ "* *-" สตริงข้อความสามครั้งและรวมผลลัพธ์ด้วยตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต (* *****-****-๕๕๕๕)

  1. วิธีการเลือกข้อมูลตัวอย่าง

   1. คลิกที่ด้านหน้าของข้อความในเซลล์ A1 แล้วลากตัวชี้ไปบนเซลล์เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

   2. การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  2. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลที่เลือกให้กด CTRL + C

  3. ในเวิร์กชีตให้เลือกเซลล์ A1

  4. เมื่อต้องการวางข้อมูลที่คัดลอกให้กด CTRL + V

  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์บนแท็บสูตรในกลุ่มการตรวจสอบสูตรให้คลิกแสดงสูตร

   เคล็ดลับ: แป้นพิมพ์ลัด: นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL + ' (สำเนียงที่เน้น) ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูหมายเลขบัตรเครดิตทั้งหมดคุณสามารถซ่อนคอลัมน์ที่มีตัวเลขดังกล่าวได้ (คอลัมน์ B ในข้อมูลตัวอย่าง) แล้วป้องกันเวิร์กชีตเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถยกเลิกการซ่อนข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ซ่อนหรือแสดงแถวและคอลัมน์และปกป้องเวิร์กชีตหรือองค์ประกอบของเวิร์กบุ๊ก

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดูที่การเชื่อมโยง, REPTและขวา, RIGHTB

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×